» Erthyglau » A all tatŵ bylu?

A all tatŵ bylu?

Mae inc tatŵ yr un lliw ag unrhyw un arall. Felly, os yw eich crys-T yn cael ei faeddu gan belydrau'r haul, gall yr un peth ddigwydd i'ch tatŵ. Mae'r guddfan yn marw ac mae un newydd yn ei lle. Mae hefyd yn cyfrannu at newidiadau yn y tatŵ dros amser.

Mae'r ffaith bod gan eich tatŵ wrthgyferbyniad hirhoedlog a lliwiau dwys yn dibynnu ar sut rydych chi'n gofalu am eich tatŵ, yn ogystal ag ansawdd y pigment a'r math o groen. Ar ôl gwella, rydych chi'n edrych ar y tatŵ trwy'r haenen groen. Tra'ch bod chi'n ymweld gwelyau lliw haul a thorheulo gormodolbydd yn bendant yn cyfrannu at y tatŵ hwn dros amser bydd yn diflannu... Felly, wrth lliw haul, defnyddiwch hufen gyda ffactor UV uchel. Osgoi ymweld â salonau lliw haul. Trin eich croen yn rheolaidd gan ddefnyddio hufenau sy'n cynnwys fitamin E. Os dilynwch yr awgrymiadau hyn, bydd eich tatŵ yn parhau i fod yn brydferth ac yn gyferbyniol am weddill eich oes.

4.6/5 - (13 pleidlais)