» Erthyglau » Ryseitiau traddodiadol ar gyfer colli gwallt yn seiliedig ar wraidd burdock

Ryseitiau traddodiadol ar gyfer colli gwallt yn seiliedig ar wraidd burdock

Cynnwys:

Mae amrywiaeth o fasgiau, siampŵau a golchdrwythau yn seiliedig ar ryseitiau gwerin wedi sefydlu eu hunain fel meddyginiaethau effeithiol ar gyfer colli gwallt. Byddwn yn darganfod pa fuddion sydd gan wraidd burdock i gyrlau, a pha gyffuriau a ryseitiau sy'n bodoli yn seiliedig arno.

Buddion iachâd gwraidd burdock

Mae priodweddau buddiol gwraidd burdock oherwydd ei gyfansoddiad sy'n llawn mwynau a fitaminau.

Burdock

  • Mae'r planhigyn yn cynnwys tanninausy'n cael effaith gryfhau gref. Diolch i tanninau, mae pob gwallt yn dod yn gryfach. Maent hefyd yn helpu i ddileu dandruff a chryfhau'r gwreiddiau.
  • Mae gwreiddyn Burdock yn gyfoethog mewn amrywiol olewau hanfodol... Mae gan y sylweddau hyn effaith dawelu amlwg. Mae olewau hanfodol yn helpu i gael gwared â chosi dandruff ac annymunol.
  • Stigmasterol mae gan gyfansoddiad y planhigyn briodweddau unigryw. Mae'r sylwedd hwn yn cael effaith aildyfu. Bydd Stigmasterin yn caniatáu ichi gael gwared ar broblem penau hollt ac amddiffyn y blew rhag effeithiau niweidiol tymereddau uchel yn ystod steilio.
  • Asidau brasterog lleithio llinynnau sych a'u dirlawn â disgleirio iach.
  • Chwerwder, sy'n rhan o'r baich, sydd â nodweddion diheintio ac yn hybu iachâd cyflym mân friwiau ar groen y pen.
  • Mae gwreiddyn Burdock yn cael ei ystyried yn feddyginiaeth colli gwallt effeithiol oherwydd ei amrywiaeth fitaminau yn ei gyfansoddiad.
  • Inulin yn gwneud gwallt yn sidanaidd ac yn sgleiniog.
  • Protein, sy'n rhan o'r planhigyn, yn adfer cyrlau yn gyflym ac yn eu hamddiffyn rhag effeithiau negyddol llidwyr cemegol a thymheredd.

Gwallt ar ôl rhoi ryseitiau o wraidd burdock

Ryseitiau Burdock

Mewn meddygaeth werin, defnyddir burdock i drin y mwyaf afiechydon amrywiol: diabetes mellitus, camweithrediad yr afu, cryd cymalau, gastritis cronig, gowt ac urolithiasis.

Fodd bynnag, mae gwraidd burdock yn fwyaf poblogaidd fel ateb effeithiol ar gyfer colli gwallt. Gwneir decoctions meddyginiaethol, siampŵau a masgiau o'r planhigyn hwn.

Gwreiddyn Burdock

Gellir prynu meddyginiaethau Burdock mewn fferyllfa neu baratoi'ch hun gartref. Cynaeafu gwreiddiau'r planhigyn i mewn Mawrth neu Medipan fyddant yn dirlawn fwyaf â sylweddau gwerthfawr.

Ystyriwch y ryseitiau colli gwallt mwyaf poblogaidd yn seiliedig ar y planhigyn hwn.

Olew baich

Asiant effeithiol sy'n hyrwyddo twf ac adferiad cyflym cyrlau. Mae'r feddyginiaeth hon yn dirlawn y llinynnau â fitaminau a mwynau buddiol, yn dileu dandruff, yn lleithio croen y pen ac yn atgyweirio pennau sydd wedi'u difrodi. Gellir prynu olew Burdock mewn fferyllfa. Fel rheol, mae'r feddyginiaeth hon yn trwyth o wreiddyn burdock mewn olew llysiau (olewydd neu eirin gwlanog), mae ganddo arlliw melyn a chysondeb seimllyd.

Ar gyfer trin colli gwallt ac ysgogi eu tyfiant, argymhellir rhoi olew baich ar y ceinciau a'i rwbio i'r gwreiddiau o leiaf 1 amser yr wythnos.

Olew baich

Decoction o wreiddiau burdock

I baratoi'r feddyginiaeth hon, dylai'r planhigyn gael ei falu, ei orchuddio â dŵr berwedig a'i ferwi dros wres isel am sawl munud. Mae llysgenhadon cyrlau golchi yn cael eu hargymell rinsiwch y fath decoction.

Gwreiddiau Burdock

Eli gwallt sych yn erbyn colli gwallt

I baratoi'r eli, cymerwch 3 llwy fwrdd. gwreiddiau planhigion wedi'u torri a'u berwi mewn ychydig o ddŵr (1 cwpan). Yna cymysgwch y cawl gyda'r lard. Rhowch y gymysgedd mewn baddon dŵr am ddwy awr. Rhwbiwch yr eli sy'n deillio o groen y pen unwaith bob 1 diwrnod. Mae'r feddyginiaeth hon yn effeithiol yn erbyn moelni a dandruff.

Decoction defnyddiol ar gyfer gwallt olewog

I baratoi'r cawl, cymysgu gwraidd burdock wedi'i dorri (1 llwy fwrdd) a blodau calendula sych (2 lwy fwrdd). Berwch y gymysgedd am sawl munud mewn ychydig o ddŵr (hanner litr). Rinsiwch y cyrlau gyda decoction o burdock a calendula sawl gwaith yr wythnos. Bydd meddyginiaeth o'r fath yn cael gwared ar y broblem. cwympo gwallt a cynnwys braster gormodol.

Decoction gwraidd Burdock

Mwgwd colli gwallt

I baratoi mwgwd meddyginiaethol, cymysgwch y gwreiddyn burdock wedi'i falu ag unrhyw olew llysiau (olewydd, almon, castor) mewn cymhareb o 1: 3. Unwaith bob 1 diwrnod, rhowch y mwgwd ar y cyrlau am hanner awr.

Sudd baich

Mae sudd Burdock hefyd yn cael effaith iachâd. Mae sudd planhigyn wedi'i wasgu'n ffres yn cael ei roi ar y cyrlau i'w cryfhau ac ysgogi twf.

Mwgwd ar gyfer gwallt brau a difrodi

I baratoi mwgwd sy'n adfywio, cymysgu olew burdock (3 llwy fwrdd), 1 melynwy, coco (1 llwy de) ac ychwanegu ychydig ddiferion o fitaminau A ac E. Unwaith bob 1 diwrnod, rhowch y mwgwd am 3 awr ar y cyrlau.