» Erthyglau » Pryd alla i gael tatŵ?

Pryd alla i gael tatŵ?

Gwaherddir yfed alcohol, cyffuriau neu unrhyw leddfu poen 24 awr cyn y tatŵ.

Mae alcohol yn teneuo’r gwaed ac yn codi pwysedd gwaed. Y broblem gyda chyffuriau yw y gallant wyrdroi'r sefyllfa. Er enghraifft. gyda marijuana, mae'n digwydd bod y cleient yn chwydu. Gall problemau gyda'r galon ddigwydd hefyd. Mae yna bosibilrwydd hefyd o leihau ceulo gwaed gyda chymorth lleddfu poen. Felly, y peth gorau y gallwch chi ei wneud i chi'ch hun yw cyrraedd y tatŵ yn hamddenol, wedi'i fwyta, a heb ddefnyddio unrhyw gyffuriau.

Ni ddylai'r artist tatŵs cywir eich tatŵio hyd yn oed pan fydd yn darganfod unrhyw un o'r ffeithiau hyn a dylai eich anfon adref.

4.5/5 - (8 pleidlais)