» Erthyglau » Sut mae tatŵs yn gorgyffwrdd â'i gilydd?

Sut mae tatŵs yn gorgyffwrdd â'i gilydd?

I ryw raddau, gellir tatŵio unrhyw datŵ, ond mae'n dibynnu ar lawer o ffactorau. Mae angen dewis motiff addas a fydd yn cwmpasu'r rhan fwyaf o'r tatŵ diangen, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trafod y dewis gyda'r artist tatŵ. Dylid cofio na ellir gorchuddio pob lliw yn hawdd, hynny yw, po dywyllaf y lliw, y lleiaf tebygol y gellir gorchuddio rhan.

Y rheol sylfaenol yw na all lliw ysgafn gael ei ddiystyru gan un ysgafnach. Mae hyn yn golygu na ellir gorchuddio'r wifren bigog o amgylch y bicep â blodyn. Er y gallwch weld delweddau o haenau duon ar hyd a lled y lle, fel gwyrdd ac eraill, dim ond effaith dros dro yw hyn oherwydd bod y pigment sydd yno eisoes yn dywyll ac yn y pen draw yn disgleirio drwyddo beth bynnag, felly byddwch yn wyliadwrus o'r Tatras a'u geiriau cryf hynny gellir darllen pawb ... Mae'n debygol iawn y bydd y tatŵ hwn hyd yn oed yn fwy nag yr oedd cyn gorgyffwrdd mewn ychydig fisoedd.

Mae gan y croen y gallu i ddal dim ond rhywfaint o bigmentau lliw o'r inc tatŵ, sy'n golygu, ar ôl i rywbeth gael ei datŵio, nad oes gan y croen y gallu i “amsugno” yr holl bigment o'r lliw newydd. Mae risg mawr y bydd y lliw newydd yn newid dros amser neu na fydd y croen yn ysgwyddo'r lliw newydd o gwbl. Felly, rhoddir pwyslais mawr ar y dewis o gymhelliant.

4.5/5 - (11 pleidlais)