» Erthyglau » Sut i ddewis y pwnc cywir?

Sut i ddewis y pwnc cywir?

Sut i ddewis y motiff tatŵ cywir?

Mae'n bwysig deall y bydd tatŵ yn mynd gyda chi nid yn unig nawr, ond hefyd mewn ychydig flynyddoedd. Felly, mae'n bwysig iawn dewis y cymhelliad cywir, sydd nid yn unig yn plesio'r llygad, ond sydd hefyd yn cyfuno elfennau o'ch personoliaeth, teimladau, mynegiant allanol a mynegiant o'ch personoliaeth.

Felly, mae'r dewis o gymhelliad yn dibynnu arnoch chi, ac mae'n dibynnu arnoch chi ble yn union yn unig. Yn hyn o beth, dylai fod gennych o leiaf syniad bach o'r hyn yr ydych chi'n ei hoffi a ble i gael y tatŵ. Mae cymhellion printiedig o gatalogau, cylchgronau i ddewis ohonynt, weithiau bydd y Rhyngrwyd neu ffantasi hefyd yn helpu, neu mae'r rhain yn gymhellion gwreiddiol o stiwdio tatŵ, neu eich cymhellion eich hun yr ydych eisoes wedi'u tynnu ar bapur. Bydd y Tatar yn bendant yn cynghori ar y maint priodol ar gyfer tatŵ, cymhelliad neu le penodol.

Gyda thatŵs cymhleth a bach, mae'r manylion yn diflannu, ac mae'r tatŵ o bellter o sawl metr yn edrych fel clwstwr o linellau du. Dywedodd un Tatar Americanaidd unwaith: "Dylai'r tatŵ cywir gael ei gydnabod yn ôl hyd y streipen." I'r gwrthwyneb, mae cymhelliad rhy syml mewn cyfrannau gorliwiedig yn edrych yn galed ac yn anniddorol. Felly, mae angen ystyried y dewis a'r lleoliad yn ofalus er mwyn osgoi atgyweirio a chywiro'r tatŵ yn y dyfodol.

4.5/5 - (8 pleidlais)