» Erthyglau » Sut i baratoi ar gyfer tatŵ?

Sut i baratoi ar gyfer tatŵ?

Yn yr un modd ag unrhyw broses ddysgu, gall cael addysg tatŵ iawn gymryd peth amser ac ymdrech. Dylech gymryd yr amser i baratoi: dod o hyd i'r dyluniad tatŵ perffaith, artist ac astudio, a chael gwybodaeth ar sut i ofalu am datŵ a'i drin. Peidiwch ag yfed alcohol 24 awr cyn y tatŵ. Ewch i'r gwely yn ddoeth y noson gynt. Bwyta ymhell cyn tatŵio. Ni ddylech ei fwynhau. dim meddyginiaeth 24 awr cyn y tatŵ... Os cymerwch unrhyw feddyginiaeth yn rheolaidd, dylech weld eich meddyg ac ymgynghori ag ef.

Gofynnwch i'ch artist tatŵs am unrhyw beth sydd o ddiddordeb i chi. Cofiwch, nid oes unrhyw beth i'w ofyn. Mae'n barod i ateb eich holl gwestiynau, ac os nad yw'n dangos awydd, mae hwn eisoes yn un marc ebychnod mawr ynghylch ansawdd ei waith a'r rheswm dros chwilio am astudiaeth arall.

5/5 - (13 pleidlais)