» Erthyglau » Sut i gael gwared â thatŵs diangen?

Sut i gael gwared â thatŵs diangen?

Sylw dros dro - Gallwch guddio tatŵs llai dros dro. Mynd i gyfarfod pwysig? Am guddio tat gan eich rhieni a welwch unwaith y flwyddyn? I gael gwared ar eich tatŵ dros dro, ceisiwch gymhwyso colur. Yn bendant nid cuddliw yw hwn sy'n para am ddyddiau. Mae'n debycach i orchudd am ychydig oriau. Os yw'r tatŵ yn fach iawn ac nad ydych chi eisiau ffrwgwd amdano, gallwch ei orchuddio â phlastr.

Newid tatŵ - Gellir ehangu ac addasu'r rhan fwyaf o fotiffau tatŵ yn rhydd gyda llawer o fanylion sy'n gofalu am edrychiad hollol newydd. Efallai na fyddwch hyd yn oed yn ymwybodol o botensial eich tatŵ. Ymgynghorwch â stiwdio tatŵ proffesiynol ar gyfer y dull "tynnu tatŵ" hwn.

Tynnu tatŵ laser - Os ydych chi am gael gwared â'r tatŵ unwaith ac am byth, tynnwch ef gyda laser. Mae hwn yn ddatrysiad datblygedig modern. Fodd bynnag, bydd tynnu tatŵ laser yn costio llawer o arian ichi oherwydd mae angen tynnu tatŵ bach hyd yn oed am fwy o sesiynau. Mae'n well tynnu tatŵs o barlyrau tatŵs proffesiynol nag o rai amatur. Mae'n well tynnu tatŵs du na thatŵs lliw. Mae tynnu tatŵ cyflawn yn aml yn cael ei ddefnyddio gan bobl nad yw eu tat yn edrych yn ddeniadol mwyach. Mae cael gwared â thatŵ fel ei sylweddoli. Mewn ardaloedd sensitif - y ffêr, y instep, yr ardal o amgylch y asgwrn cefn - bydd tynnu tatŵ yn fwy poenus. Gallwch hefyd dorri tatŵ allan mewn ardaloedd bach ac yna arllwys y clwyf. Ar ôl y tatŵ, bydd craith yn aros. Fodd bynnag, heddiw mae'r cam hwn yn fach iawn, mae'n well tynnu'r tatŵ gyda dull laser, ond hyd yn oed nid yw hyn yn gwarantu hyder cant y cant.

4.7/5 - (3 pleidlais)