» Erthyglau » Beth yw polka sbwriel?

Beth yw polka sbwriel?

Dyma'r arddull tatŵ y gwnaethon nhw ddechrau tatŵio ynddo. Clwb Tatŵ Buena Vista yn Würzburg, yr Almaen gan Simone Plaff a Volko Mershki. Mae'r arddull hon yn atgoffa rhywun o gludweithiau celf cynnil sy'n cyfuno delweddau lifelike, smudges, brwsys, a dyluniadau cinetig i greu golwg tatŵ anhrefnus sy'n ymddangos yn anghysylltiedig. Weithiau maent hefyd yn cynnwys geiriau. Fel rheol dim ond mewn du a choch y cânt eu tatŵio.

Mae'r arddull tatŵ hwn yn weddol newydd ac mae dod o hyd i'r artist iawn ar gyfer y math hwn o datŵ yn her. Hyd yn hyn, fi yw'r unig un yn Slofacia sy'n arbenigo mewn torri polka yn fy stiwdio Enhancer Tattoo yn Trnava. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni a threfnwch ymgynghoriad.

4.5/5 - (6 pleidlais)