» Erthyglau » Beth yw biomecaneg?

Beth yw biomecaneg?

Mae'n ymwneud â chysylltu'ch corff a'ch peiriannau neu rannau mecanyddol - math o gysylltiad, yn bennaf â chyffyrddiad negyddol. Fel arfer yn digwydd ar y breichiau, y coesau, ac mewn mannau eraill. Dyma hoff datŵ o feicwyr, ond yn ddiweddar mae wedi dod yn fotiff ffasiynol iawn ar gyfer gwahanol grwpiau o bobl sy'n chwilio am rywbeth arbennig, gwreiddiol.

Gelwir y tatŵ hwn yn swrrealaidd, arlunydd o'r Swistir yw ei awdur. HR Giger (crëwr ymosodwr). Mae hwn yn gymhelliad cymharol newydd, wedi'i ysbrydoli gan gymhellion sci-fi, gall hefyd atgoffa rhywun o stêm, neu yn hytrach biopunk. Gan fod y tatŵ hwn yn newydd sbon ac nad oes gan lawer ohono, mae'n rhoi cyffyrddiad gwreiddioldeb i'w berchennog.

4.6/5 - (5 pleidlais)