» Erthyglau » Beth os byddaf yn blino ar y cymhelliad?

Beth os byddaf yn blino ar y cymhelliad?

Ni ddylai hyn ddigwydd, oherwydd mae tatŵ am oes ac felly rwy'n dal i ganolbwyntio arno. mae dewis cymhelliant yn bwysig iawn... Cymhelliant y mae gennych berthynas bersonol ag ef, er enghraifft, cof eich rhieni, neiniau a theidiau, hobïau, llun sy'n eich atgoffa o ran bwysig o fywyd, ni fyddwch byth yn blino arno. Mewn cyferbyniad, mae tatŵs ffasiynol fel sêr, llwythi dros y pen-ôl neu'r arwydd anfeidredd ar y fraich yn diflasu'n eithaf cyflym. Ond nid oes rhaid i bob tatŵ gael ystyr anhygoel o ddwfn. Efallai bod gennych chi syniad eisoes o'r hyn rydych chi ei eisiau - fel teigr. Yna mae'n rhaid i chi ddewis yr arddull rydych chi ei eisiau: hen ysgol, arddull Asiaidd neu go iawn, yna gyda neu heb gefndir, mewn lliw neu ddu a gwyn. Po fwyaf manwl y gwyddoch beth rydych chi ei eisiau, po hwyraf y byddwch chi'n hapus gyda'r tatŵ.

4.6/5 - (10 pleidlais)