» Erthyglau » Beth ddylai fod yn y stiwdio tatŵ gywir?

Beth ddylai fod yn y stiwdio tatŵ gywir?

Dim ond mewn amgylchedd gweddol lân a diheintiedig y dylid perfformio tatŵs. Dylai'r stiwdio tatŵ gywir fod sterileiddiwr a gymeradwywyd gan y ganolfan iechydol a hylan ranbarthol a gweithdrefnau ar gyfer diheintio adeiladau ac offerynnau yn unol â safonau hylendid cymwys.

Sterilizer yn ddyfais sy'n cyfuno tymheredd uchel ac amser sy'n ofynnol i ddinistrio'r holl ficro-organebau a bacteria yn ystod sterileiddio. Mae pob rhan o'r gwn tatŵ sy'n dod i gysylltiad â gwaed a phaent, hambyrddau offer, standiau paent yn cael eu mewnosod ynddo. Mae'r sterileiddiwr yn ddarn pwysig o offer yn y stiwdio broffesiynol ac yn cael ei wirio'n rheolaidd gan yr Adran Hylendid Rhanbarthol. Dylid cadw logiau prawf yn y gweithle.

Diheintyddion a chynhyrchion hylendid yn cael eu rhannu yn ôl defnydd yn bum categori - ar ddwylo, croen a philenni mwcaidd, ardaloedd bach, offerynnau ac ardaloedd mawr... Gallant fod yn seiliedig ar emwlsiynau glanedydd, alcohol, ïodin, ïodin PVP, aldehydau a chlorin.

4.7/5 - (12 pleidlais)