» Erthyglau » Sut i ddewis yr artist stiwdio / tatŵ cywir?

Sut i ddewis yr artist stiwdio / tatŵ cywir?

Gyda dewis mor fawr o barlyrau tatŵ, nid yw'n hawdd. Rwy'n argymell rhoi sylw i fanylion y gwaith gorffenedig, arddull technoleg, offer yn y gweithle, glendid, cynigion motiffau, ansawdd pigmentau wedi'u defnyddio, gwasanaeth a phrofiad yr arlunydd tatŵ.

Mae'n dechrau bob tro, ond mae tatŵio yn faes lle mae pob camgymeriad yn weladwy ac yn anghildroadwy. Nid yw'r ffaith bod rhywun yn tynnu llun neu'n paentio yn golygu y gallant drin techneg mor gymhleth, anghildroadwy ac emosiynol â thatŵ. Peidiwch â chael eich twyllo gan luniau o datŵs ffres, y peth pwysicaf yw gweld y gwaith yn agos iawn ac yn y golau. Mae hysbysebu yn bwerus yn ei effaith ar gleientiaid newydd, ond rhowch sylw manwl i'r ffaith y bydd eich tatŵ newydd am byth yn rhan o'ch corff, ni ellir ei ddadwisgo, ei olchi, ei newid a'i gyfnewid fel pob ategyn ffasiwn arall.

Ysgrifennais ganllaw ar ddewis y tatŵ cywir i'ch helpu chi i ddeall yr holl broses tatŵio yn well. Mae'r canllaw ar gael i'w lawrlwytho YMA.

4.5/5 - (4 pleidlais)