» Erthyglau » Sut i ofalu am datŵ?

Sut i ofalu am datŵ?

Sut i ofalu am datŵ?

Mae'n bwysig deall nad yw'r tatŵ yn gorffen gyda chi yn gadael y stiwdio tatŵ, ond mae angen i chi ofalu amdano am ychydig nes ei fod yn gwella er mwyn osgoi risgiau posibl. Mae'n rhaid i chi ofalu amdano hyd yn oed ar ôl iddo wella, er enghraifft, yn achlysurol. saim gyda hufen sy'n cynnwys fitaminau, yn enwedig fitamin E.

Ar ôl tatŵio, gallwch chi olchi'r ardal tatŵ yn ysgafn gartref gyda dŵr cynnes glân a'i sychu'n drylwyr gyda thywel. Defnyddiwch ddwylo glân i atal haint. Gadewch y tatŵ dros nos a rinsiwch eto yn y bore gyda dŵr cynnes. Argymhellir hefyd defnyddio hufen amddiffynnol (rwy'n argymell calendula indulone) ac ail-iro o leiaf ddwywaith y dydd am un i dri diwrnod. Ond yn bendant ni allwch ei orwneud ag iro. Os yw'n ymddangos peidiwch â rhwygo'r ratlau Chi a pheidiwch â'u crafu... Yn bendant ni fyddwch yn cael unrhyw fudd o'r tatŵ hwn oherwydd gallwch hefyd wahanu'r lliw o'r tatŵ trwy rwygo'r clafr. Yn yr wythnos gyntaf, ni ddylid gwlychu'r tatŵ o gwbl, dim ond gyda dŵr cynnes am gyfnod mor fyr â phosibl.

A beth am ofal tatŵ tymor hir? Y risg fwyaf yw aros yn yr haul Yn angheuol i'r tatŵ, felly naill ai cyfyngwch yr arhosiad hwn neu defnyddiwch eli haul gyda hidlydd UV cryf. Os dilynwch yr egwyddorion hyn o ofal tatŵ, bydd yn para'n hirach ac ni fydd gennych unrhyw broblemau ag ef.

4.5/5 - (6 pleidlais)