» Erthyglau » Gwir » Zombie Boy: Stori Genest Rick Tattooed

Zombie Boy: Stori Genest Rick Tattooed

Cynnwys:

Bachgen Zombie Yn enw llwyfan y mae wedi'i ennill dros amser, ond ei enw go iawn yw Rick Genest. Fe'i ganed ym 1985 yng Nghanada ac ychydig sy'n gallu dweud nad ydyn nhw erioed wedi'i weld oherwydd ei fod yn un o'r dynion mwyaf tatŵ yn y byd. Pam ei fod yn cael ei alw'n fachgen zombie? Wel mae ei gorff wedi'i orchuddio 139 tat o esgyrn dynol, 176 o bryfed, cyhyrau niferus a fflapiau o groen crychlyd - mae'r cyfan yn edrych fel un cyfanwaith. sgerbwd byw.

Pwy yw bachgen Zombie?

Efallai y byddech chi'n meddwl bod hyn yn or-ddweud cyffredin, arddangoswr yn lle Mae stori Rick Genest yn llawn esboniadau ar y llwybr hwn o fod. Mae ei stori yn dechrau yn 15 oed, pan gafodd lawdriniaeth fawr. tiwmor ar yr ymennydd... Gadawodd y profiad hwn ef mor gryf nes iddo benderfynu trawsnewid ei gorff â thatŵs. Yn bendant, nid oedd y broses yn gyflym: y llaw brofiadol Frank Lewis Cymerodd 10 mlynedd iddo gael yr holl datŵs y gofynnodd Rick amdanynt.

Tra trodd corff Rick yn waith celf byw, penderfynodd ei wneud: yn gyntaf fel pync, gan dderbyn arian gan dwristiaid a oedd am dynnu lluniau gydag ef, ac yna gweithio mewn cwmni syrcas (y mae'n dal i gydweithio ag ef). Gan ei bod yn amlwg yn gorff ansafonol, ni chymerodd lawer o amser, pam ffasiwn ac adloniant yn sylwi arno.

Yn 2011, gwnaeth Lady Gaga, sydd bob amser wedi caru popeth anarferol a disglair, iddo ymddangos yn ei fideo cerddoriaeth ar gyfer y ffilm "Born this way," ac ar yr achlysur hwn esgusodd edrych fel ef. Yna tro’r tŷ ffasiwn Thierry Mugler oedd hi, a oedd am ei ddefnyddio yn rhai o’u sioeau ffasiwn a’u hysbysebion, ac yna ymddangosodd yn Vogue Japan a GQ Style. Yna tro Vichy oedd hi, a'i defnyddiodd ar gyfer hysbyseb benodol iawn, a aeth hyd yn oed yn firaol ar gyfer sylfaen uwch-afloyw o'r enwEwch y tu allan i'r clawr". Yn y fideo, mae Rick yn ymddangos bron yn anadnabyddadwy oherwydd bod ei groen yn edrych yn hollol glir. Ar ryw adeg, gyda golwg eithaf penderfynol, mae'n dechrau rhedeg sbwng dros ei frest, wyneb, pen, gan ddatgelu'r hyn sydd oddi tanynt: tatŵs trwchus iawn o rannau dynol. Mae'r neges yn glir iawn ac nid yn newydd iawn: gall ymddangosiad fod yn dwyllodrus ac ni ellir barnu llyfr yn ôl ei glawr. Wedi dweud hynny, fe wnaeth yr hysbyseb hon gyrraedd y nod a dangos i ni Zombie Boy mewn fersiwn newydd sy'n anodd dychmygu os nad ar gyfer y sylw llawn i sylfaen ac oriau gwaith ar golur a gwallt. Dyma fideo:

Mwy ar y pwnc:  Ni argymhellir 10 achos wrth gael tatŵ

Yn olaf, tro’r sinema oedd hi, a oedd am iddo gyd-serennu â Keanu Reeves yn ffilm 2013 47 Ronin. Yn fyr, mae breuddwyd Rick Genest, 15 oed, wedi cael peth llwyddiant ... er gwaethaf ei fod yn "fachgen zombie" ychydig sy'n ei ofni, mae'n cael ei ystyried yn eicon rhywiol (yn enwedig ar ôl ei weld â chroen clir mewn hysbyseb Vichy !).

Diweddariad Awst 2, 2018: Marwolaeth Rick Genest

Yn anffodus, ar Awst 1, 2018, daethpwyd o hyd i Rick Genest yn farw yn ei fflat. Ar y dechrau tybiwyd mai hunanladdiad ydoedd, ac yn ddiweddarach daeth yn eang y posibilrwydd mai damwain ydoedd. Y naill ffordd neu'r llall, syfrdanodd y newyddion y gymuned o datŵwyr, artistiaid, cefnogwyr a phobl a oedd yn ei adnabod, gan gynnwys Lady Gaga.

4.7/5 - (9 pleidlais)