» Erthyglau » Gwir » Cymerais gwrs tatŵ damcaniaethol: dyma beth ddysgais i - rhan 1

Cymerais gwrs tatŵ damcaniaethol: dyma beth ddysgais i - rhan 1

Beth yw rhaglen y cwrs tatŵ?

Fel y dywedasom eisoes, sefydlwyd yn rhanbarth Lombardia, er mwyn dod yn arlunydd tatŵ, bod angen i chi ddilyn cwrs damcaniaethol ar bynciau penodol, y mae arholiad ar ei ddiwedd, sydd, os caiff ei basio, yn caniatáu i chi dderbyn tystysgrif lefel ranbarthol. gwerth am arfer y proffesiwn.

Felly, mae'r Academi Essence yn Lombardi yn cynnig cwrs 94 awr sydd wedi'i rannu'n bynciau canlynol:

  • Cymorth Cyntaf
  • Rheoli busnes
  • Deddfwriaeth iechyd
  • tyllu
  • tatŵ

Peidiwch â phoeni, dywedaf fwy wrthych. beth yn union sy'n cael ei ystyried yn ystod pynciau unigol yn y gyfres nesaf.

Cynhelir gwersi Dydd Sadwrn a dydd Sul, o 9 i 18. Mae'r posibilrwydd o fynychu cwrs ar benwythnosau yn aml yn ffactor sy'n penderfynu, oherwydd gall y rhai sydd eisoes â swydd fel fi gymryd rhan heb broblemau neu, beth bynnag, gyda llai o anhawster.

A chyda hynny, rydym hefyd yn cyflwyno chwilfrydedd arall a gefais hefyd cyn cofrestru ar gyfer y cwrs: sut mae'ch cyd-ddisgyblion?

Fe ddywedaf wrthych, roeddwn yn disgwyl i'r dosbarth fod yn bobl ifanc yn bennaf a oedd newydd raddio o'r ysgol uwchradd celf, ac yn lle ...roedd fy nosbarth yn addawol iawn! Yn amlwg, roedd yna rai oedd yn ifanc iawn ac newydd orffen ysgol gelf, ond ymhlith fy nghyd-ddisgyblion roedd dylunydd cynhyrchu, ffotograffydd, merch sy'n gweithio mewn swyddfa steil ffasiwn, dyn teulu, cogydd crwst, bois hefyd. yn ifanc, ond yn llawn talent a syniadau clir iawn, yr oeddent eisoes wedi'u trywanu ac na allent aros i'w "rhoi mewn trefn". Yn fyr, mae tua ugain o bobl yn wirioneddol wahanol o ran oedran, tarddiad, proffesiwn, ond i gyd gydag un freuddwyd: i datŵ!

Ac mae'n rhaid i mi ddweud bod y freuddwyd hon wedi'i gwireddu'n dda yn ystod yr wythnosau diwethaf, yn enwedig diolch i'r athrawon. iawn Arbennig.

Mwy ar y pwnc:  Oes gennych chi ffrind sy'n angerddol am datŵs? Dyma beth i'w roi iddo!

Ond byddaf yn siarad am hyn yn y rhifyn nesaf!

Cadwch mewn cysylltiad!

4.9/5 - (8 pleidlais)