» Erthyglau » Gwir » Popeth y mae angen i chi ei wybod am hufenau tatŵ

Popeth y mae angen i chi ei wybod am hufenau tatŵ

Beth yw pwrpas hufen tatŵ?

Cyn dangos rhestr i chi o'r hufenau tatŵ gorau y gallwch chi ddod o hyd iddynt ar y farchnad, mae'n ddefnyddiol esbonio'n fyr pam i'w defnyddio a beth yw ystyr hufen tatŵ.

Bwriedir hufenau yn gyffredinol moisturize y croen wrth gynnal ei hydwythedd cymaint â phosibl. Defnyddir lleithydd yn rheolaidd ar gyfer croen tatŵ. cadw bywiogrwydd lliwiau ac eglurder y dyluniad.

Fel arfer, pan fyddwn yn siarad am “hufenau tatŵ,” rydym yn golygu'r cynhyrchion hynny sy'n cael eu llunio'n benodol ar gyfer croen tatŵ, efallai am gyfnod byr. Mae yna nifer ohonyn nhw ar y farchnad, a'u pwrpas penodol, fel rheol, yw a ddefnyddir ar ddyddiau ar ôl tatŵio.

Fodd bynnag, byddai'n drueni cyfyngu fy hun i siarad am yr hufenau hyn. Mewn gwirionedd, ar ôl i'r tatŵ wella, argymhellir eich bod yn parhau i ddefnyddio hufenau corff sy'n helpu'r tatŵ i aros “mewn siâp”. Felly, byddwn yn siarad am y ddau fath o hufen sy'n fwy addas ar gyfer gofal tatŵ na hufenau gofal tymor hir.

4.6/5 - (11 pleidlais)