» Erthyglau » Gwir » Mae tatŵs yn dod yn fyw ... gyda mapiau 3D!

Mae tatŵs yn dod yn fyw ... gyda mapiau 3D!

Hoffech chi i'ch tatŵ ddod yn fyw "fwy neu lai"? Diolch i dechnoleg heddiw mae hyn yn bosibl, yn enwedig diolch i gelf (go iawn), sydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi gweld esblygiad cynyddol greadigol a chyffrous: Arddangosfa 3D!

Deuawd greadigol Oscar a Gaspar, saethodd dau frawd y sylwir arnynt yn union am eu gwaith arloesol ym maes mapio fideo, fideo lle maent, gyda thafluniadau medrus ac animeiddio, yn dod ag amrywiaeth o datŵs yn fyw: tatŵs mandala, tatŵs llwythol a thatŵs lleiaf posibl. dim terfyn i'r hyn y llwyddon nhw i ddod â dau artist yn fyw.

Dyma'r fideo wnaethon nhw. Rydym yn eich cynghori i wylio o'r dechrau i'r diwedd, oherwydd mae'n wirioneddol ysblennydd!

4.7/5 - (4 pleidlais)