» Erthyglau » Gwir » Tatŵs ael yw'r gwaethaf o'r gwaethaf

Tatŵs ael yw'r gwaethaf o'r gwaethaf

GOLWG PHOTO GOLWG

Rydym yn deall pwysigrwydd bod yn rhaid i'r aeliau gydbwyso edrychiad y fisa, yn enwedig wrth edrych ar yr oriel hon o datŵ aeliau sy'n ymddangos yn anffodus. Mae'n ymddangos bod y cymeriadau a ddarlunnir yn eithaf bodlon, ond rhaid cyfaddef bod mwyafrif llethol y bobl hyn yn achosi peth pryder.

Mae'n naturiol gofyn: “Ond sut ydych chi'n gwneud hyn, sut na allan nhw weld bod ganddyn nhw sgriblo ar eu hwynebau? Pam nad ydyn nhw'n condemnio'r artist tatŵs sydd wedi lliwio aeliau fel hyn?! "

Da. Dim Ateb.

4.8/5 - (6 pleidlais)