» Erthyglau » Gwir » Tattio, tatŵ craff wedi'i greu gan Microsoft

Tattio, tatŵ craff wedi'i greu gan Microsoft

Wrth i ni fyw mewn byd sy'n integreiddio fwyfwy â thechnoleg, mae peirianwyr Microsoft wedi dechrau gweithio ar brosiect diddorol iawn o'r enw Tattio... Mae Tattio yn brosiect sydd wedi'i ysbrydoli gan datŵs dros dro sydd wedi dod yn ôl i ffasiwn yn ddiweddar mewn fersiwn aur wedi'i gosod ar berl. gwneud tatŵs dros dro nid yn unig yn hardd yn esthetig, ond hefyd yn swyddogaethol!

Mewn gwirionedd, mae Tattio yn dechnoleg ar y croen sy'n caniatáu grymuso rhyngweithiadau rhwng technoleg a phobl... Yn ychwanegol at yr agwedd hon, mae'n ymddangos bod costau isel iawn i gynhyrchu tatŵs Tattio a cwbl customizable... Gyda'i ddyluniad bach, mae'r tatŵ dros dro technoleg hwn hefyd yn ddigon gwydn i bara trwy'r dydd a gall y gwisgwr ei dynnu'n hawdd. Meddyliodd y peirianwyr hefyd am ddatblygu ap ffôn a fyddai’n caniatáu i ddefnyddwyr ryngweithio â’i gilydd trwy Tattio, gan greu “cyfrifon digidol” gyda thestun a delweddau wedi’u personoli.

Heb os, mae'r syniad yn arloesol: croen dynol yw organ fwyaf y corff ac am y rheswm hwn yr ymgeisydd mwyaf un i'w weithredu technolegau sy'n gallu rhyngweithio â phobl.

Beth yw eich barn chi? A fyddech chi'n defnyddio tatŵ Tattio aur neu liw y gwnaethoch chi ei greu?

4.4/5 - (7 pleidlais)