» Erthyglau » Gwir » Mae cannoedd o bobl yn tatŵio gwenyn gweithiwr: pam?

Mae cannoedd o bobl yn tatŵio gwenyn gweithiwr: pam?

Mae cannoedd o bobl ym Manceinion wedi leinio y tu allan i stiwdios tatŵ yn ystod y dyddiau diwethaf, yn aros tatŵ gwenyn, symbol anifail Manceinion. Oherwydd?

Yn dilyn yr ymosodiad erchyll ar Fai 22 ym Manceinion, yn ystod cyngerdd gan y gantores enwog Ariana Grande, mae rhai artistiaid tatŵ yn y ddinas wedi lansio ymgyrch codi arian ar gyfer dioddefwyr a'u teuluoedd, gan gynnig cael tatŵ gwenyn gweithiwr yn gyfnewid am '£ 40' i gynnig o £ 100, a fydd wedyn yn cael ei roi i Gronfa Dioddefwyr Arena Manceinion.

Mae hon yn fenter dda iawn a ddenodd bobl ac a ysgogodd lawer o ymateb. Pam y dewiswyd y tatŵ gwenyn gweithiwr ar gyfer y fenter hon? Fel y soniwyd, mae'r wenynen weithiwr yn symbol o Fanceinion, a fabwysiadwyd yn ystod y chwyldro diwydiannol fel symbol o'r ddinas oherwydd bod llawer o weithwyr a gweithwyr yr amser hwnnw yn cofio'r gwenyn gweithwyr gweithgar. Heddiw tatŵ gwenyn cymerodd ystyr hollol newydd i bobl Manceinion, ond nid yn unig i'r byd i gyd: mae'n cynrychioli'r gwaith caled, ond hefyd yr undod a ddangoswyd gan bobl y ddinas hon yn ystod digwyddiad trasig Mai 22, yr ymosodiad ofnadwy a unodd y boblogaeth yn galaru'r dioddefwyr, ond hefyd eu penderfyniad a'u hawydd i beidio ildio i derfysgaeth.

4.8/5 - (5 pleidlais)