» Erthyglau » Gwir » A yw tatŵs yn atal neu'n achosi canser y croen?

A yw tatŵs yn atal neu'n achosi canser y croen?

A ydych erioed wedi clywed unrhyw un yn dweud fy mod i mae tatŵs yn cyfrannu at ddatblygiad canser y croen? I lawer, mae'r cyfle hwn wedi dod yn ataliad go iawn, ond mae newyddion da. Os ydych chi'n caru tat, yn enwedig tatŵs inc du, byddwch chi'n falch o ddarllen y canlynol.

Mewn gwirionedd, canfu astudiaeth ddiweddar hynny tatŵs inc du (yn amlwg, cadw at holl reolau hylendid a defnyddio pigmentau o ansawdd uchel), lleihau'r risg o ganser y croen... Y traethawd ymchwil gwreiddiol oedd y gall tatŵs du achosi canser y croen oherwydd sylweddau yn yr inc fel bensopyrene. Mae pelydrau UV hefyd yn achosi canser y croen. Felly, mae'n ddamcaniaethol amlwg y gall y cyfuniad o'r ddau ffactor hyn fod hyd yn oed yn fwy problemus a pheryglus. Fodd bynnag, ni fu unrhyw astudiaethau blaenorol yn cefnogi'r traethawd ymchwil hwn.

Fel heddiw, na.

Cynhaliwyd yr astudiaeth yn ninas Ysbyty Bispebjerg, yn Nenmarc gan ddefnyddio 99 o lygod labordy. Fe'u rhannwyd yn ddau grŵp: cafodd un grŵp ei “datŵio” gan ddefnyddio inc tatŵ o'r enw Starbrite Tribal Black ™, brand a gyhuddir yn aml o fod yn garsinogenig (gan gynnwys bensopyrene), tra na chafodd y grŵp arall datŵ o gwbl. Roedd y ddau grŵp yn agored i belydrau uwchfioled yn rheolaidd, fel rydyn ni'n ei wneud pan rydyn ni'n torheulo ar y môr neu debyg.

Er mawr syndod i'r ymchwilwyr, mae'r canlyniadau'n dangos bod llygod â thatŵ ag inc du ac sy'n agored i belydrau uwchfioled yn datblygu canser y croen yn hwyrach ac yn arafach na llygod heb datŵs. Felly a yw tatŵs yn atal neu'n achosi canser y croen? Felly, nid yw tatŵs du o reidrwydd yn atal canser y croen, ond o leiaf atal datblygiad canser y croen a achosir gan belydrau uwchfioled. Il Beth bynnag, mae 90% o ganserau'r croen yn cael eu hachosi gan amlygiad amhriodol neu heb ddiogelwch i oleuad yr haul. Oherwydd hyn, mae bob amser yn dda gwybod sut i amddiffyn eich croen (a'ch tat) rhag niwed i'r haul.

Mwy ar y pwnc:  Pob tat Damiano dei Maneskin a'u hystyr

Ond beth yw'r esboniad am y canlyniad rhyfeddol hwn? Mae'n debygol bod lliw du'r tatŵ yn amsugno golau, gan atal pelydrau UV rhag adlewyrchu yn haenau mwy arwynebol y croen, lle mae celloedd canser fel arfer yn datblygu. Ar ben hynny, yn ystod yr arbrawf, nid oedd un nid oes unrhyw achosion o ganser yn cael eu hachosi gan y tatŵ ei hun ymhlith moch cwta a phrofodd y prawf hefyd mai tatŵs oedd y ffactor alergedd lleiaf tebygol. Yn amlwg, gwnaed y prawf mewn cnofilod, felly nid ydym yn siŵr a ellir cofnodi'r un canlyniadau mewn bodau dynol, er bod y siawns yn uchel.

nodyn: Mae'r erthygl hon yn seiliedig ar ffynhonnell wyddonol ddibynadwy. Fodd bynnag, gall yr astudiaethau hyn newid ar ôl cyhoeddi'r erthygl hon.

4.5/5 - (4 pleidlais)