» Erthyglau » Gwir » Tatŵ Freckle Fake: Parhaol, Dros Dro neu Gyfansoddiad?

Tatŵ Freckle Fake: Parhaol, Dros Dro neu Gyfansoddiad?

Cynnwys:

Tra yn y gorffennol, roedd brychni haul yn “ddiffyg” y gellid ei guddio, a allai fod wedi bradychu oedran ifanc neu bigmentiad croen anarferol, heddiw mae brychni haul yn un o'r nifer o bethau y mae pobl yn ymdrechu amdanynt, gan gynnwys trwy greu tatŵs parhaol. A. tatŵ brych ffug Ond nid yw hyn yn rhywbeth i'w gymryd yn ysgafn: yn gyntaf, mae'n datŵ ar yr wyneb, ac yn ail, mae mor wydn ag unrhyw datŵ.

Wedi dweud hynny, os ydych chi'n siŵr eich bod chi eisiau brychni haul annwyl ar eich trwyn, eich bochau, neu hyd yn oed eich wyneb hefyd, dyma rai awgrymiadau defnyddiol!

1. Gweler yr arbenigwr cywir

Yn gyntaf oll, fel unrhyw datŵ, dylai gweithiwr proffesiynol wneud tatŵ â brychni haul hyd yn oed. Mae llawer o ganolfannau sy'n gwneud colur parhaol hefyd yn cynnig yr opsiwn o tatŵio brychni, ond mae yna lawer o artistiaid tatŵ hefyd sy'n gallu cyflawni'r tatŵ esthetig hwn.

2. Dewiswch y math o frychni haul.

Os byddwch chi'n sylwi ar bobl sydd â brychni haul yn naturiol, byddwch chi'n sylwi nad oes gan bawb yr un math o frychni haul. Mae yna rai â smotiau llai a mwy trwchus, a'r rhai sydd â smotiau mwy a mwy gwasgaredig.

Mae'r lliw hefyd yn newid llawer: gall brychni haul fynd o frown siocled i sienna gwelw, yn dibynnu ar naws sylfaenol y croen.

3. Gwneud profion

Cyn cychwyn ar datŵ parhaol, gallai profion dros dro fod yn ddefnyddiol. Gallwch ddod o hyd i lawer o sesiynau tiwtorial ar y Rhyngrwyd ar gyfer creu brychni haul realistig iawn gan ddefnyddio colur, neu mae stensiliau arbennig ar y farchnad a fydd yn caniatáu ichi efelychu brychni haul ar eich wyneb. Gyda'r ddwy dechneg dros dro hyn, byddwch nid yn unig yn gallu deall pa liw, siâp a safle sy'n well gennych ar gyfer eich brychni, ond yn anad dim, gallwch fod yn sicr na fyddwch yn difaru’r canlyniad yn y dyfodol!

Mwy ar y pwnc:  10 tat wedi eu trawsnewid yn greadigol gan artistiaid tatŵ go iawn

4. Gofalwch am eich croen.

Fel pob tat, hyd yn oed tatŵ brych mae angen gofal arno i gynnal ei liw a pheidio â chael ei ddifrodi. Yn benodol, rhaid trin croen yr wyneb ag asiantau arbennig ar gyfer ei Ph ac, yn anad dim, ei amddiffyn rhag ffactorau allanol ymosodol fel golau haul, mwrllwch, ac ati.

4.6/5 - (8 pleidlais)