» Erthyglau » Gwir » Tatŵ ael parhaus: technegau ac awgrymiadau

Tatŵ ael parhaus: technegau ac awgrymiadau

O leiaf un bore roeddem i gyd mewn cymaint o frys fel nad oes gennym amser i roi ychydig o golur i deimlo'n dda. Felly maen nhw'n dod i'n cymorth ni. tatŵs esthetig parhaol neu led-barhaol!

Mae tatŵs esthetig parhaol neu led-barhaol yn dduwiau tatŵ cosmetig sy'n caniatáu inni “drwsio” rhai agweddau ar ein fisa nad ydyn nhw'n ein hargyhoeddi, yr un eiliadau rydyn ni'n eu trwsio â cholur traddodiadol.

Heddiw, byddwn yn siarad, yn benodol, am datŵ cosmetig ffasiynol a cain iawn: tatŵau ael.

I ddechrau, tatŵ ael parhaol dyma sy'n cymryd sgil Arbenigwr go iawn... Mewn gwirionedd, mae aeliau'n chwarae rhan sylfaenol mewn mynegiant wyneb, ac mae'r trychinebau a all ddigwydd os na welwch weithiwr proffesiynol yn adnabyddus (i weld rhai enghreifftiau o datŵs ael llygad trychinebus, cliciwch yma). Ar ôl i ni nodi'r gweithiwr proffesiynol y byddwn yn ymddiried yn ein llygadau annwyl iddo, gallwn ofyn iddo pa dechneg, yn ei farn ef, sydd fwyaf addas i ni yn ôl ein hanghenion, ein hwyneb a'r effaith a ddymunir. Er enghraifft, gall yr aeliau fod yn anghymesur, heb fod yn drwchus iawn neu'n denau, gyda dechrau neu gynffon fer, gydag acen fach ar y brig, ac ati.

I gael y canlyniadau gorau posibl, bydd y Gweithredwr yn perfformio colur paratoadol (ddim yn barhaol) er mwyn dod o hyd i'r ateb mwyaf addas ar gyfer ein hwyneb. Gadewch i ni nawr edrych ar y gwahanol dechnegau tatŵ ael:

Tatŵ ael gwallt micro: Mae hon yn dechneg sy'n eich galluogi i gael canlyniad mwy naturiol a "thri dimensiwn", gan ei fod yn cynnwys tatŵio blew go iawn sy'n tewhau'r aeliau. Er mwyn cael yr effaith orau naturiol ac esthetig, mae angen dwy sesiwn: bydd y cyntaf yn siapio'r bwa, bydd yr ail yn cwblhau'r tewychu i greu effaith tri dimensiwn a fydd yn gwneud y tatŵ yn debyg iawn i fwa naturiol yr aeliau.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs gwyn: yr hyn sydd angen i chi ei wybod cyn eu cael

Tatŵ ael yn arddull ethnig: Mae hon yn dechneg a oedd yn ffasiynol 10-20 mlynedd yn ôl a hon yw'r fwyaf pell o'r effaith naturiol. Mewn gwirionedd, roedd y tatŵ yn lân, yn unffurf o ran lliw, a gwnaed yr aeliau yn glir ac yn annaturiol iawn. Nid oedd yn anarferol eillio’r aeliau yn llwyr er mwyn i’r tatŵ ymddangos 100%. Heddiw defnyddir y dechneg hon i ffurfio'r sylfaen ar gyfer pori tenau iawn mewn cyfuniad â'r dechneg Micro-wallt. Nid yw bellach yn cael ei wneud yn hynod o greision a chreision, ond defnyddir arlliwiau cynnil i sicrhau canlyniad naturiol.

Tatŵ Pwynt Golau Llygad: Mae'r tatŵ hwn yn caniatáu ichi ysgafnhau a gwella bwa'r aeliau. Gyda chysgod tatŵ gyda naws croen ysgafnach ar waelod y bwa, yn agosach at y gynffon, gall y dechneg hon ddod â mwy o fywiogrwydd i lygaid blinedig ac edrych yn fwy disglair.

4.5/5 - (12 pleidlais)