» Erthyglau » Gwir » Nid yw fy tatŵ yn golygu dim

Nid yw fy tatŵ yn golygu dim

Gall pob tatŵ wneud gwahaniaeth. Neu ddim.

Meddyliwch am eiliad: ychydig flynyddoedd yn ôl nid oedd cymaint o bobl tatŵ, nid oherwydd nad oeddent yno, ond oherwydd bod eu tat wedi'u cuddio'n dda o dan eu dillad. Gwnaethpwyd y tatŵ oherwydd bod iddo ystyr, sy'n bwysig i'r person oedd ei eisiau. Nid oedd angen i eraill ei weld, roedd y tatŵ yn rhywbeth "iddyn nhw eu hunain."

A oes unrhyw beth wedi newid heddiw yn ein hagwedd tuag at datŵs? 

Trwy GIPHY

Ystyr tatŵs

Mae'r grefft o datŵio yn mynd yn ôl i ddyfnderoedd dwfn y canrifoedd, ac nid oes ots i ba lwyth yr oeddent yn perthyn: mae tatŵs bob amser mattered... Mae gan tatŵs a ddefnyddir i gwblhau defodau taith (er enghraifft, i fod yn oedolion), i ddynodi statws cymdeithasol neu i nodi nodau, arwyddocâd cymdeithasol, diwylliannol neu grefyddol dwfn bob amser.

Byddai dweud nad yw hyn yn wir heddiw yn gamgymeriad difrifol. Er bod tatŵs yn amddifad o'r ystyr mwyaf hynafol ac ysbrydol, mae tat yn dal i fodmynegi hanes a phersonoliaeth llawer o bobl.

Fodd bynnag, mae'r un mor wir, gyda chlirio tatŵs yn ystod y degawdau diwethaf, fod llif o bobl bellach sy'n derbyn ac yn cael tatŵs pwrpas esthetig yn unig... Ddim o reidrwydd yn golygu: mae tatŵ yn brydferth ynddo'i hun, mae'n addurn dymunol, gellir dymuno affeithiwr. Meddyliwch am datŵ addurnol, er enghraifft.

Neu, i'r gwrthwyneb, i datŵs hyll (hynny yw, wedi'u gwneud yn hyll yn fwriadol).

Mae hyn yn iawn?

Nid yw'n iawn?

Hefyd Darllenwch: Llyfrau Tatŵ Gorau i'w Darllen yn 2020

Efallai y bydd llawer yn meddwl bod peth pwysig cyson, oherwydd ni all tatŵ wneud synnwyr yn unig. Mae'r risg o ddifaru tatŵ diystyr, yn eu barn nhw, yn uchel iawn.

Mae'r ddadl hon yn rhesymegol ddi-ffael, ond ... pwy ydyn ni i'w barnu?

Mwy ar y pwnc:  Tafod Hollt: 5 Rheswm Da i Eisiau Tafod Hollt

Mae gan datŵ a wneir at ddibenion esthetig yn unig ei gyd-destun hanesyddol a diwylliannol ei hun. Mae'n symbol o ryddid mynegiadol, nad oedd yn bodoli ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae hyn yn arwydd eich bod yn berson pwrpasol, efallai'n berson creadigol sydd â gweledigaeth agored o "estheteg" rhywun (A fydd y gair hwn yn bodoli? gol).

Beth yw eich barn chi? A ddylai tatŵs fod ag ystyr bob amser? Neu gallwn dderbyn y duwiau tatŵs "dim ond hardd" yn unig?

4.4/5 - (9 pleidlais)