» Erthyglau » Gwir » Tatŵs lleiaf - perffaith ar gyfer cychwyn

Tatŵs lleiaf - perffaith ar gyfer cychwyn

Ymhlith y tueddiadau diweddaraf ym myd y tat, yn sicr mae i Tatŵs yn fach iawn. Tatŵs lleiaf yw tatŵs sy'n cael eu gwneud gyda llinellau tenau, siapiau sylfaenol, ac yn aml maent yn cynnwys siapiau geometrig. Ond nid yn unig. Mae'r amrywiaeth o datŵs minimalaidd yn amrywio o deyrnas yr anifeiliaid i'r un blodeuog sy'n mynd trwy lythrennu, gwrthrychau seryddol neu silwetau.

Tatŵs lleiaf posibl, o ystyried eu natur gynnil a chain, yw'r dewis cyntaf yn aml i'r rhai sy'n edrych i gael tatŵ. Ac os ydych chi'n pendroni pa eitem i'w dewis, rydych chi'n cael eich difetha am ddewis! Mae symlrwydd ffurf yn caniatáu tatŵs hynod bersonol, trosiadol neu addurniadol yn unig gyda chanlyniadau na fydd byth yn rhagweladwy neu'n ddibwys.

Mae tatŵs lleiaf hefyd yn amlbwrpas iawn o ran ble i'w cael ar y corff. Bysedd, fferau, morddwydydd neu gerrig coler: does dim terfyn i'ch dychymyg!

Mae harddwch yr arddull hon yn gorwedd yn y canlyniad cain a gwreiddiol, a winciwyd ar unwaith gan lawer o blogwyr ffasiwn yn ogystal ag enwogion. Ymhlith yr eitemau mwyaf poblogaidd rydym yn dod o hyd i galonnau clasurol, sêr, symbol anfeidredd neu angor. Gan dynnu o fyd yr anifeiliaid, maen nhw'n mynd yn wallgof mewn silwét cathod, gwenoliaid, moose ac eirth wrth i ni gopïo'r rhai sy'n hysbys i weddill natur dandelion (a elwir yn gyffredin "sofiotti") blodau a choed.

Agwedd wych arall o'r arddull hon yw mae wedi ei ysgrifennu. Gwneir tatŵs llythrennu lleiaf posibl gyda theipiau glân iawn sydd wedi'u cynllunio'n wael fel Helvetica, ond hefyd ffurfdeipiau. llawysgrifen, yn feddal iawn ac yn gwneud iddo deimlo fel petai rhywun yn ysgrifennu ar ein croen gyda beiro ballpoint rheolaidd. Mae dyfyniadau o lyfrau neu ffilmiau, yn ogystal â fformwlâu mathemategol neu geometrig, yn arbennig o boblogaidd gyda phob geeks go iawn 🙂

Siapiau geometrig fel llinellau, cylchoedd, trionglau a sgwariauYn gyfun ac weithiau'n rhyng-gysylltiedig, maent yn cynrychioli quintessence tatŵs lleiafsymiol.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau Tatŵ 3D Crazy

Mae'n ymddangos mai dim ond gyda lleiaf y mae tatŵs yn cael eu gwneud allbynnau duon tenau iawn, ond nid yw hyn yn hollol wir. Gallwch hefyd gynnal golwg finimalaidd trwy ychwanegu lliwiau sbot neu liwiau ychydig arlliw i greu pwyntiau ysgafn yn eich dyluniad.

I gloi, os ydych chi'n chwilio am syniad ar gyfer eich tatŵ cyntaf neu eisiau ychwanegu addurniadau soffistigedig i'ch cynfas, heb os, mae tatŵs lleiaf posibl yn ymgeiswyr gwych.

4.7/5 - (12 pleidlais)