» Erthyglau » Gwir » Mamau ciwt yn y dyfodol gyda boliau tatŵs

Mamau ciwt yn y dyfodol gyda boliau tatŵs

Efallai eich bod chi'n teimlo ychydig yn lletchwith pan rydych chi'n disgwyl babi, ond does dim amheuaeth nad oes unrhyw fenyw yn fwy pelydrol na mam-i-fod!

Efallai y bydd cael tatŵ ar eich bol yn ystod beichiogrwydd yn ymddangos yn annirnadwy, ond mae'n bosibl ... diolch i henna!

I tatŵ bol gyda henna maent yn wirioneddol brydferth, gyda dyluniadau mehndi cywrain, blodau, mandalas a phob math o wrthrychau! Os ydych chi'n feichiog ac yr hoffech gael un, efallai eich bod yn pendroni a yw'n ddiogel.

Mae Henna, a enwir yn wyddonol Lawsonia Inermis, yn blanhigyn a ddefnyddir i greu pigment melyn cochlyd amlbwrpas iawn. Yn ogystal â lliwio ffabrigau a chroen, defnyddir y powdr a geir o dorri canghennau a dail mewn sawl gwlad i wneud tatŵs dros dro. Mae'r planhigyn hwn nid yn unig yn arlliwiau, ond mae ganddo hefyd nodweddion antiseptig defnyddiol. A dweud y gwir, tatŵ henna nid yw'n niweidiol cyn belled nad yw'r gymysgedd yn cynnwys cemegolion, fel y rhai a ddefnyddir i gynhyrchu arlliwiau penodol (ee du), ac nad oes gennych alergedd.

Felly, er mwyn osgoi unrhyw bethau annisgwyl annymunol, mae bob amser yn syniad da gwneud prawf clwt bach ar sgwâr bach o groen i sicrhau nad oes unrhyw adweithiau alergaidd yn datblygu.

Sut i gael tatŵ henna ar eich stumog? Fel gyda phob tat henna, y cam cyntaf yw dewis powdr alcanna (henna neu henna). Gellir dod o hyd iddo mewn siopau llysieuol neu mewn siopau arbenigol yn ei ffurf bur, h.y., daear a heb ychwanegu llifynnau ac ychwanegion.

Ar ôl hynny mae angen gwneud past henna ar gyfer tatŵ... Mae yna sawl rysáit, pob un yn naturiol, i gael y cysondeb cywir ar gyfer tatŵ, ond y ffordd orau o ddod o hyd i'r un sy'n gweithio orau yw mynd trwy dreial a chamgymeriad.

Mwy ar y pwnc:  10 tat wedi eu trawsnewid yn greadigol gan artistiaid tatŵ go iawn

Fel rheol rysáit tatŵ all'henna yn cynnwys: powdr henna naturiol 100%, sudd lemwn, dŵr, olew hanfodol ac, os oes angen, siwgr neu fêl.

Ar ôl ei gymhwyso, bydd gan y gymysgedd liw gwyrdd-frown tywyll, ond pan fydd yn sychu, bydd yn gadael patrwm coch-glas gwirioneddol egsotig ac aromatig ar y croen!

Yn fyr, i tatŵ henna mae hon yn ffordd hynod giwt a doniol o “addurno” bwmp crwn mam-i-fod!

4.7/5 - (3 pleidlais)