» Erthyglau » Gwir » Mae pobl ledled y byd yn tatŵio'r arysgrif hon am reswm pwysig iawn.

Mae pobl ledled y byd yn tatŵio'r arysgrif hon am reswm pwysig iawn.

Weithiau, y cyfan sydd ei angen yw tatŵ ac ychydig o ddewrder i ddechrau'r symudiad, yn enwedig os yw'r neges yn bositif ac yn cael ei chlywed gan lawer o bobl. Pan bostiodd yr artist Frances Cannon lun gyda hi Tatŵ Clwb Hunan Gariad (Clwb Hunan-gariad) Dim ond un aelod oedd yn y clwb dan sylw: hi. Ond yn fuan Clwb Hunan Gariad Tatŵs dechreuon nhw ledu ac mewn clybiau fe ledodd ledled y byd!

Mae'r tatŵ hwn yn cynrychioli'r ymdrechion y mae llawer o bobl yn eu gwneud. cyflawni hunan-barch da a charu'ch hun... Mae'r pwnc a godwyd gan Francis yn cael ei deimlo'n gryf iawn, yn enwedig gan y gynulleidfa fenywaidd, ond nid yn unig. Yn sicr, gall yr hunan-amlygiad digynsail sydd gennym trwy'r cyfryngau cymdeithasol a'r gallu i wybod a delio â realiti sy'n wahanol ac yn bell o'n rhai ni fod â buddion, ond ar y llaw arall, nhw yw'r rheswm hefyd llawer o ansicrwydd.

Gall rhyngweithio’n gyson â phobl sy’n ymddangos yn “well” fod yn niweidiol iawn, gan beri inni ymdrechu am safonau rhagoriaeth nad ydynt yn real. V. tatŵ gyda Self Love Club yn atgoffa'r rhai sy'n ei datŵiopwysigrwydd hunan-dderbyn, edrychwch ar eich amrywiaeth fel cryfder ac, yn olaf, carwch eich hun a'ch corff.

Fel unrhyw glwb hunan-barchus, hyd yn oed Mae gan y Clwb Hunan-gariad reol sylfaenol... Mewn gwirionedd, mae Francis yn ysgrifennu: “Fe ddylech chi bob amser dangos parch, cariad, maddeuant a dealltwriaeth i chi'ch hun... Mae angen i chi ddangos parch, cariad, maddeuant a dealltwriaeth tuag at eraill. Rhaid i chi fod yn garedig â'ch corff. a gofalu am eich lles seicolegol. "

Beth alla i ddweud, byw'r Clwb Hunan-Gariad yn hir !!!

4.8/5 - (5 pleidlais)