» Erthyglau » Gwir » Tatŵs Cara Delevingne (ffug) yn y Met Gala 2015

Tatŵs Cara Delevingne (ffug) yn y Met Gala 2015

[espro-slider id = 370]

Mae'n berthnasol dweud: Cara Delevingne bob hyn a hyn mae'n ein syfrdanu. Fe wnaeth yn iawn y tro hwn hefyd, gan ymddangos yn Gala Met 2015 gyda thatŵ blodyn mawr, ac i ni ... fe darodd y marc!

Yn olaf, mewn gwirionedd, mae tatŵs yn cael eu defnyddio a'u dehongli fel addurn i gwblhau'r wisg ac, efallai oherwydd medr yr arlunydd (Kate Bang, yr un a tatŵiodd ei lew ar ei fys a rhai o datŵ Rihanna), y canlyniad yw cain a swynol iawn. ...

Beth bynnag, nid yw hon yn ffasiwn hawdd i bawb: cymerodd 11 awr i greu'r campwaith hwn! Wrth gwrs, ni ellir dweud nad oedd Kara yn amyneddgar iawn, ond roedd y canlyniad yn werth chweil.

Fodd bynnag, mae'n briodol achub ar y cyfle hwn i siarad am duedd newydd: tatŵs dros dro. Mewn gwirionedd, mae rhai aur yn arbennig o boblogaidd i'w harddangos yn yr haf yng nghwmni ffrogiau ffluttering.

Ond faint o fathau o datŵs dros dro sydd yna? Mae yna wahanol fathau o datŵs dros dro, heb os, mae'r hynaf yn cael ei wneud gyda henna, yna mae tatŵs gludiog, chwistrell, yn boblogaidd iawn yn ddiweddar ymhlith y sêr, ac yn olaf tatŵs solar, a wneir trwy gymhwyso ffurflenni papur ar y corff. ac amlygiad i'r haul.

Fodd bynnag, gwnaed Cara's â llaw, gyda marcwyr confensiynol yn addas i'w rhoi ar y croen.

Mae manteision tatŵs dros dro yn niferus ac yn eithaf amlwg: maen nhw'n hawdd eu tynnu ac mae ganddyn nhw gost isel. Gallwch hefyd eu defnyddio i wirio: os ydych chi'n ansicr ynghylch tatŵ neu ble i gael un, gall tatŵ dros dro fod yn ddatrysiad a fydd yn arbed unrhyw edifeirwch i chi ar ôl i'r tatŵ parhaol gael ei wneud.

Felly, os ydych chi am arddangos edrychiad gwahanol yr haf hwn heb gael unrhyw beth parhaol arnoch chi, hoffwch Kara: marcwyr, sticeri, haul, maldodwch eich hun â thatŵs dros dro!

Mwy ar y pwnc:  Syndod! Mae Monami Frost yn agor "Frost Burgers", bar byrgyr fegan yn Lerpwl

4.4/5 - (12 pleidlais)