» Erthyglau » Gwir » Ganwyd oriel gelf Hive Tattoo ym Milan, canolfan tatŵs fwyaf yr Eidal

Ganwyd oriel gelf Hive Tattoo ym Milan, canolfan tatŵs fwyaf yr Eidal

Yn sicr nid mis Hydref yw fy hoff fis, ond eleni bydd oherwydd bod newyddion da ym Milan. Mewn gwirionedd, Hydref 1af ym MilanOriel Gelf Tatŵ Hive, mawr newydd gofod wedi'i neilltuo i fyd tatŵ!

Yn union, bydd y gofod newydd hwn ar Via Pirano 9. Mae'r ystafell yn eithaf mawr, o gwmpas 250 metr sgwâr a bydd yn cynnwys: 8 gorsaf tatŵ, 1 parlwr tyllu Mewn cydweithrediad â cath wyllt, brand adnabyddus o'r Almaen, arweinydd y byd ym maes tyllu gemwaith, gweithdy celf, cornel lle gallwch brynu gemwaith Nove25 (ar gyfer yr achlysur hwn, crëwyd llinell newydd unigryw i Hive) a marsiandïaeth brand Hive gyda chrysau-T wedi'u cynllunio gan arlunydd Americanaidd. Tony Chavarro.

Daeth y prosiect yn fyw diolch i bedwar ffrind ac artistiaid tatŵ proffesiynol: Luigi Marchini, Andrea Lanzi, Lorenzo Di Bonaventura e Fabio Onorini. Nid parlwr neu stiwdio tatŵ yn unig yw hwn, mae'n ganolfan lle gallwch ddatblygu, dysgu pethau newydd ac arbrofi.

Bydd yn lle y gallwch anadlu angerdd am un o'r celfyddydau hynaf. Ganwyd y lle hwn hefyd o awydd i ledaenu’r syniad y dylai tatŵio fynd y tu hwnt i ffasiwn a rhagfarn y rhai sy’n dal i ystyried bod tatŵio yn nodwedd gywilyddus.

"Tatŵ" meddai Luigi Marchini “Mae hon yn iaith, yn fath o fynegiant corff, celf ar y croen yw hon, mae ganddi ei rheolau a'i chodau ei hun. Dim ond artist tatŵs proffesiynol all warantu nid yn unig harddwch y canlyniad, ond hefyd fynd gyda chleientiaid yn eu dewis, deall eu hanghenion, annog ceisiadau amhriodol, hyd yn oed os, yn ffodus, heddiw mae pobl yn gwybod mwy, bod ganddynt syniadau cliriach, maent hefyd yn dysgu gwybod gwerth symbolaidd dyluniad unigol ac yn gwybod sut i lywio rhwng arddulliau ".

Yn wir, nid oes gan Ulya amrywiaeth o arddulliau. Luigi mewn gwirionedd mae'n arbenigo mewn Tatŵs Maori a llwythol, Andrea в "Realistig", hynny yw, realistig, traddodiadol a lliwgar (ysgol newydd), Lorenzo в du a gwyn realistig e Fabio в "Americanaidd Traddodiadol", i'r rhai sydd am gario calon tyllog gyda nhw bob amser, y rhai sydd wedi bod yn y gorffennol. Ond nid yw'r tîm i gyd yma oherwydd bydd staff uwch-gymwys eraill wedi'u neilltuo i arddulliau eraill fel Japaneaidd neu neo-draddodiadol. 

Mwy ar y pwnc:  Tafod Hollt: 5 Rheswm Da i Eisiau Tafod Hollt

Fodd bynnag, fel y dywedasom, nid siop neu stiwdio tatŵ a thyllu yn unig fydd Hive. Bydd hefyd labordy ac oriellle bydd llawer o artistiaid uchelgeisiol o Academi y Celfyddydau Cain (neu ysgolion eraill sydd am roi cynnig ar law) yn gallu dod o hyd i'w lle eu hunain i fynegi eu hunain a gwerthfawrogi.

Bob mis bydd arddangosfeydd ac arddangosfeydd celf, bydd yr awyr rydych chi'n ei anadlu yn cael ei llenwi â newydd-deb, celf ac ysbrydoliaeth! Bydd hwn yn fan cychwyn newydd ym Milan, nid yn unig i'r rhai sy'n caru tat, ond hefyd i'r rhai sydd â diddordeb mewn darganfod artistiaid newydd!

Yn fyr, ni allaf aros am agoriad yr Hive: mae ton newydd o newyddion yn dod i'r dref!

5/5 - (5 pleidlais)