» Erthyglau » Gwir » Chwedlau Trefol: Pam ddylai tatŵs fod yn anarferol?

Chwedlau Trefol: Pam ddylai tatŵs fod yn anarferol?

A ofynnwyd ichi erioed faint o datŵ sydd gennych a dweud “Oes gennych chi 3? Da iawn, mae tatŵs bob amser yn rhyfedd, fel arall maen nhw'n dod â lwc ddrwg! "... Rwyf wedi clywed hyn sawl gwaith, a phwy a ŵyr a oedd y rhai a ddywedodd ei fod yn deall pam eu bod yn dweud bod nifer eilrif o datŵs yn dod â lwc ddrwg. Ydych chi'n gwybod hynny? Os na yw'r ateb, daliwch ati i ddarllen!

Dim ond oddi wrth forwyr y gallai'r chwedl drefol hon am y nifer delfrydol o datŵs fod wedi dod. Mewn erthyglau eraill, siaradais am ba datŵ oedd y mwyaf poblogaidd ymhlith morwyr a'u hystyr, sydd bob amser wedi bod yn gysylltiedig â bywyd ar y môr neu gyda'r awydd i ddychwelyd adref i'ch teulu.

Nid yw chwedl nifer od o datŵs yn eithriad. Dywedir, pan ddechreuodd morwr ei yrfa, fod cael y tatŵ cyntaf yn arfer da. Roedd y tatŵ morwrol cyntaf hwn yn ddefod symud, yn atgof o gartref ac yn gymorth i oresgyn caledi'r bywyd newydd hwn oddi cartref.

Wedi cyrraedd y gyrchfan gyntaf, cafodd y morwr newydd ail datŵ, yn symbol o'r dyfodiad i'r gyrchfan gyntaf.

Wrth ddychwelyd adref (nad oedd yn amlwg yn amodau'r amser hwnnw o ran hylendid, iechyd a diogelwch), cafodd y morwr drydydd tatŵ, yn symbol o'r dychweliad.

Roedd cael dau datŵ yn unig yn golygu ei bod yn amhosibl dychwelyd adref - trasiedi na fyddai dyn gyda'i deulu a'i anwyliaid byth eisiau ei brofi!

Fe allech chi ddweud, “Beth petai morwr yn gwneud dwy fordaith? Byddai wedi cael 6 tat!

A dweud y gwir, na, oherwydd dim ond unwaith y gwnaed y tatŵ cyntaf cyn gadael ar ddechrau ei yrfa. Felly pe bai morwr yn gadael ac yn dod yn ôl, roedd ganddo odrif o datŵs bob amser! Yn fyr, mae'r rhesymu mewn trefn.

Ar ôl gwneud y rhagosodiad hwn ar hanes y chwedl hon, a ddylem roi pwys arni? Yn bersonol, nid wyf yn berson ofergoelus, felly nid wyf yn credu y gall nifer y tat ddod â lwc ddrwg. Nid oes unrhyw un yn gwahardd credu hyn na defnyddio'r sïon hon yn unig i roi ystyr i'ch tat.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs lleiaf - perffaith ar gyfer cychwyn

Onid yw'n wir bod bywyd pawb yn debyg i deithio? P'un a ydych am ddychwelyd i'ch porthladd neu fynd i leoedd newydd bob amser, gall nifer y tat fod yn fynegiant arall ohonoch chi'ch hun!

4.8/5 - (5 pleidlais)