» Erthyglau » Gwir » Tatŵs clun synhwyraidd: syniadau ac awgrymiadau ysbrydoledig

Tatŵs clun synhwyraidd: syniadau ac awgrymiadau ysbrydoledig

Rydyn ni wedi eu gweld nhw'n heidio i Tumblr ac Instagram ers cryn amser bellach, a gellir dadlau mai nhw yw'r XNUMX tat mwyaf synhwyrol erioed. gadewch i ni siarad am tatŵs y glunsy'n addurno top y goes. Mae'r pwynt synhwyraidd iawn hwn o'r corff, a esgeuluswyd yn fwy yn y blynyddoedd diwethaf na heddiw, yn addas ar gyfer ystyried llawer o wrthrychau: blodau, mandalas, llythrennau, penglogau, dalwyr breuddwydion a llawer mwy.

Gadewch i ni edrych ar gwpl o awgrymiadau defnyddiol i'r rhai sy'n dymuno cael tatŵ ar y pwynt hwn o'r corff a sut i ddewis yr eitem orau. Fel bob amser, gadewch i ni ddechrau gyda “pa mor boenus yw cael tatŵ ar eich morddwyd"? Os ydych chi'n ystyried cael tatŵ coes uchaf, newyddion da! Mae'r glun mewn gwirionedd yn cynnwys un o'r grwpiau cyhyrau mwyaf yn y corff ac, yn dibynnu ar ei faint, mae'n aml wedi'i orchuddio â haen fwy neu lai tenau o fraster (gwaetha'r modd). Mae'r strwythur hwn yn gwneud y glun yn un o'r pwyntiau sy'n cael eu hystyried yn llai poenus i datŵ, ond, fel bob amser, mae llawer yn dibynnu ar oddefgarwch personol am boen.

O ran yr eitemau sydd fwyaf addas ar gyfer y lleoliad hwn, gan fod hwn yn ardal ganolig i fawr o'r corff, mae yna bosibiliadau diddiwedd! Yn ddi-os, tatŵs blodau yw rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd, ond ymhlith y tueddiadau diweddaraf, rydyn ni hefyd yn dod o hyd i tatŵs breuddwydiwr neu tatŵs mandala. Mae tatŵs ag arysgrifau ar y coesau, sy'n gallu lapio o amgylch y goes neu ddatblygu'n fertigol, hefyd yn soffistigedig a gwreiddiol iawn. Yn olaf ond nid lleiaf, mae tatŵs garter yn synhwyrol iawn ac yn hyper-fenywaidd.

4.8/5 - (5 pleidlais)