» Erthyglau » Gwir » Benjamin Lloyd, arlunydd a tatŵs plant yn yr ysbyty

Benjamin Lloyd, arlunydd a tatŵs plant yn yr ysbyty

"Ni allaf esbonio'r emosiynau y mae'n eu dwyn i gof ynof, gwneud iddynt wenu ar eu hwynebau." Fel Benjamin Lloyd, arlunydd o Seland Newydd a roddodd datŵs dros dro gwych i fabanod yn yr ysbyty (neu a oedd ar fin cael eu geni) i roi hyder a dewrder iddynt ac wrth gwrs i wneud iddynt wenu.

Nid yw Benjamin yn ddieithr i "fentrau fel hyn" lle mae'n hapus i sicrhau bod ei gelf ar gael codi arian at elusen neu, fel yn yr achos hwn, rhoi gwên ychwanegol ar wyneb rhywun. Mewn gwirionedd, cyhoeddodd yn ddiweddar ei fod am datŵio'r cleifion bach yn Ysbyty Plant Starship yn Auckland. Dywedodd er mwyn cael y sylw y mae’n ei haeddu, ni fyddai’n gwneud hynny oni bai ei fod yn cael 50 Hoffi (nifer eithaf dibwys gan fod ganddo filoedd o gefnogwyr!). A chadwodd Benjamin ei addewid a'r lluniau'n siarad drostynt eu hunain, roedd ei genhadaeth yn llwyddiannus: mae'n amlwg bod y plant hyn yn hapus iawn â'u gwaith celf, er dros dro.

Mewn cyfnod byr, derbyniodd Benjamin lawer o geisiadau am datŵs dros dro eraill ar blant ac oedolion. Mae'r tatŵs y mae Benjamin yn eu rhoi i'r plant hyn bob amser yn cael eu personoli a'u creu yn unol â dymuniadau'r "cleientiaid" bach hyn.

Menter wirioneddol wych, gwenu ar rai cleifion bach mewn cyfnod anodd yn eu bywydau, gan wneud iddynt deimlo fel archarwyr!

Dyma fideo o'r artist yn gweithio gyda chwsmer bach, gwenu ac amyneddgar iawn 🙂

Llun: Benjamin Lloyd

5/5 - (4 pleidlais)