» Erthyglau » Gwir » 26 model curvy hyfryd a'u tat

26 model curvy hyfryd a'u tat

Mae'r byd ffasiwn yn eu diffinio fel “curvy,” gan gyfeirio at yr holl ferched hynny sy'n fflachio ac yn peri ond sy'n gwisgo meintiau dros 42. Maent yn feddal, yn sinuous, mae eu croen yn teimlo'n felfed ac yn cymryd mwy fyth o swyn os yw ... tatŵ. Nawr rydyn ni wedi arfer gweld modelau eithaf main, hyd yn oed ymhlith modelau tatŵs rydyn ni fel arfer yn disgwyl merched â chorff perffaith, oherwydd yn ddiweddar nid yw'r cyfuniad o gyhyrau a thatŵs yn anghyffredin. Ond edrych ar y rhain mewn gwirionedd modelau tatŵs curvy Onid yw'r meddwl yn digwydd i chi nad yw perffeithrwydd yn ddim mwy na chysyniad, diffiniad haniaethol eu bod yn ein gwerthu ar y teledu ac mewn cylchgronau, ond mewn gwirionedd mae ym mhob merch, yn ei ffurfiau, yn ei theimlad hi yn fawr iawn croen da?

Ni fyddwn yn ymchwilio i rinweddau da neu anghywir, deniadol neu all-rownd, yn well na'r naill neu'r llall. Nid yw modelau "traddodiadol" yn ddim gwell na rhai curvy, ac i'r gwrthwyneb. Gyda thatŵs, gwisgoedd, gwenu ac ystumiau achlysurol, mae'r modelau "deniadol" hyn yn syml yn brydferth ac yn synhwyrol. Maent yn disgleirio gyda gwreiddioldeb a diogelwch. Oherwydd eu bod yn wahanol, rhyngddynt hwy a'u cydweithwyr. Mae'n debyg eu bod yn teimlo'n wych mewn croen tatŵ.

????

5/5 - (7 pleidlais)