» Meddygaeth esthetig a chosmetoleg » Llawdriniaeth y fron

Llawdriniaeth y fron

Cynnwys:

Y defnydd o lawdriniaeth y fron, angen cynyddol

Ers bob amser, symbolau o seduction, Boobs yn nodweddion o benyweidd-dra par rhagoriaeth. Ledled y byd, rydym yn ystyried harddwch y fron fel y prif faen prawf ar gyfer asesu harddwch menyw. O ganlyniad, mae gan lawer o fenywod gyfadeiladau am faint neu siâp eu bronnau. Felly, mae Med Assistance yn caniatáu ichi fagu hyder trwy gynnig y technegau diweddaraf i chi ym myd llawdriniaeth y fron.

Mae menywod yn cael llawdriniaeth ar y fron am 2 brif reswm:

- Angen diddiwedd i fod yn brydferth a rhywiol: mae bronnau hardd bob amser wedi bod yn freuddwyd i bob merch. Diolch i ddatblygiadau meddygol, mae'r freuddwyd hon wedi dod yn gyraeddadwy. Mae sêr fel Pamela Anderson, Blake Lively, Jessica Simpson, Nabilla, Nicole Richie, Victoria Beckham yn enghreifftiau o VIPs sydd wedi cael llawdriniaeth gosmetig.

- Angenrheidiol meddygol, yn enwedig o ran lleihau'r fron. Wedi'r cyfan, mae nifer fawr o'r frest yn creu problemau yn yr ysgwyddau a'r cefn.

Yn wir, mae Med Assistance yn cynnig amrywiol ddulliau llawfeddygol i chi gael y bronnau perffaith rydych chi wedi breuddwydio amdanyn nhw erioed.

Gwahanol fathau o feddygfeydd y fron 

-Ychwanegiad y Fron: Yn achos bronnau bach neu fronnau anghymesur, mae menywod yn tueddu i gynyddu cyfaint. Felly, Med Assistance yw meincnod y mewnblaniad bron, sy'n cynnwys gweithredu prosthesis y fron sy'n seiliedig ar silicon. Mae yna sawl math o ddannedd gosod a fydd yn gweddu i'ch anghenion ac yn darparu cyffyrddiad naturiol a dymunol iawn.

-Lift y fron: Mae lifft fron neu fastopecsi yn ateb effeithiol ar gyfer lifft fron. Yn wir, mae ein cleifion yn defnyddio'r ateb hwn ar gyfer codi'r fron. Felly, yn ein canolfan esthetig, rydym yn cynnig lifft fron ar gyfer problemau heneiddio, beichiogrwydd neu golli pwysau.

Diolch i'r weithdrefn gosmetig hon, byddwch eto'n cael bronnau 18 oed. .

- Gostyngiad y Fron: Mae lleihau'r fron yn weithdrefn gosmetig syml ac effeithiol. Mae gan lawer o fenywod fronnau trwm, saeglyd sy'n achosi poen annioddefol yn yr ysgwyddau a'r cefn. Yn ogystal, mae gan yr ymyriad hwn 2 nod: esthetig a therapiwtig.

Mae gostyngiad yn y fron yn Med Assistance yn caniatáu ichi gael bronnau bach nid yn unig, ond hefyd bronnau cadarnach oherwydd y lifft yn ystod yr ymyriad. .

Llawdriniaeth y fron i ddynion

- Gynecomastia: Mae'r weithdrefn esthetig hon ar gyfer dynion. Diffinnir Gynecomastia fel ehangu'r frest mewn dynion. Ar ben hynny, mae llawer o ddynion cymhleth oherwydd y broblem hon. Felly, mae gynecomastia weithiau'n achosi anghysur seicolegol, gan ei fod yn effeithio ar bŵer gwrywaidd. Fodd bynnag, yn ein clinig mae gennym bob amser ateb. Mae gennym y technegau diweddaraf a'r datblygiadau diweddaraf mewn triniaethau esthetig. Diolch i brofiad ein llawfeddygon, mae'r ymyriad yn para o 20 munud i awr, sy'n eich galluogi i gael canlyniad rhagorol. Yn ogystal, bydd gan y claf frest fflat, mewn cytgord â'i faint, a fydd yn caniatáu iddo fynd yn noeth i'r traeth a'r pyllau. .

Med Assistance, y cynllun llawdriniaeth fron gywir 

Mae Med Assistance yn glinig esthetig sy'n mwynhau enw rhagorol am ansawdd uchel a'r prisiau isaf.

Fel rhan o Med Assistance, mae gennym brisiau ffafriol o gymharu â chlinigau eraill. Yn ogystal, rydym yn cynnig ystod lawn o driniaethau esthetig o ansawdd uchel am brisiau gostyngol. Rydym yn cydweithredu â'r llawfeddygon gorau ac yn darparu'r offer gorau iddynt. Ar ben hynny, er gwaethaf cystadleuaeth ffyrnig, mae sawl llawfeddyg wedi dewis ein clinig, gan fanteisio ar yr amodau gwaith gorau.

Yn ogystal, mae Med Assistance yn cydweithredu â'r clinigau gorau yn Nhiwnisia. Clinigau gyda'r datblygiadau diweddaraf o ran deunyddiau, technoleg feddygol uwch ac offer modern. Yn ddaearyddol, mae'r clinigau wedi'u lleoli yn y lleoedd gorau, er enghraifft, Gogledd y Ddinas Ganol, sy'n cynnwys daliad meddygol. Dim ond 10 munud sydd o Faes Awyr Tunis-Carthage. Yn ogystal, mae'r clinigau hyn yn gweithredu yn unol â safonau gofal iechyd Ewropeaidd. .

Heddiw, mae Med Assistance yn ganolog i dwristiaeth feddygol. Yn ogystal, mae'n cynnig gwasanaethau o ansawdd Ewropeaidd gydag arhosiad bythgofiadwy yn un o'r gwestai moethus yn Tunisia.

Cymorth meddygol am fil ac un noson o aros

Yn enwedig oherwydd gyda Med Assistance bydd ein cleifion yn cael yr arhosiad gorau posibl. Mae Med Assistance yn cydweithio â gwestai moethus yn Tunisia. Rydym yn caniatáu i'n cleifion fanteisio ar fargeinion gwych sy'n rhatach nag i dwristiaid eraill.

Felly, cafodd cleifion a ddewisodd "Med Assistance" y cyfle i fwynhau gwyliau bythgofiadwy ac ymlacio. A hyn oll heb anghofio ein bod bob amser yn cael ein nodweddu gan amrywiaeth ein canolfannau arbenigedd: mwy na 40 o ymyriadau arfaethedig gyda chanlyniadau llwyddiannus rhyfeddol. .

Wedi'r cyfan, ein cenhadaeth yw cael bronnau rhywiol mewn cytgord â'ch ffigwr. Rydym yn gwireddu eich breuddwydion am brisiau fforddiadwy ac o'r ansawdd uchaf. Yn wir, rydym yn aml yn derbyn cleifion o bob rhan o Ewrop, yn enwedig o Ffrainc, Gwlad Belg, y Swistir, ac ati.

Paentiwch fronnau hardd eich hun... mae gennym y brwsys cywir!