» Meddygaeth esthetig a chosmetoleg » Triniaeth HIFU. Uwchsain mewn meddygaeth esthetig |

Triniaeth HIFU. Uwchsain mewn meddygaeth esthetig |

Cynnwys:

Mae codi corff heb sgalpel ac adferiad dwys yn bosibl diolch i ddyfais ULTRAFORMER III, sy'n defnyddio tonnau sain amledd uchel. Gelwir y dechnoleg fodern hon a ddefnyddir mewn meddygaeth esthetig yn HIFU, sy'n dalfyriad o eiriau Saesneg. uwchsain dwys â ffocws dwys, yn dynodi trawst ultrasonic crynodedig. Beth yw manteision triniaeth HIFU a beth yw ei effeithiau?

Cwrs y weithdrefn HIFU

Ar hyn o bryd, mae technoleg uwchsain yn cael ei chynnal mewn llawer o glinigau sy'n ymwneud â meddygaeth esthetig. Mantais fwyaf gweithdrefn HIFU yw ei chwrs anfewnwthiol. Nid oes angen anesthesia dwfn arno. Dim ond gwres neu deimlad llosgi bach y mae'r claf yn ei deimlo ar safle gosod pen y cyfarpar. Codwch heb sgalpelOherwydd mai dyma'r hyn a elwir yn weithdrefn HIFU yn aml, mae'n canolbwyntio ar haenau dyfnach y croen heb niweidio ei wyneb allanol. Mae egni uwchsain crynodedig yn ysgogi ffurfio colagen newydd, sy'n gyfrifol am elastigedd y croen a'i ymddangosiad ieuenctid. Mae'n cael ei greu oherwydd micro-damages diogel o haenau dwfn y croen, sy'n ysgogi celloedd i adfywio.

Rhannau corff y gellir eu trin

Fel rheol, y peth pwysicaf yw lifft gweddnewidiad, gwddf a thalcen. Mae'r weithdrefn HIFU yn cael effaith gadarnhaol ar ddwysedd croen yr wyneb ac yn cynyddu ei elastigedd, wrth lenwi crychau. Mae codi gyda'r ddyfais ULTRAFORMER III hefyd yn gwasanaethu i lawr gwella hirgrwn yr wyneb a chodi'r amrannau sydd ar ddod. Gall hefyd helpu i leihau'r ên dwbl. O ran y corff, defnyddir uwchsain i gynyddu elastigedd croen yr abdomen, y pen-ôl a'r cluniau, ymhlith pethau eraill.