» Symbolismus » Pohanské symboly » Mark of the Thunderer

Mark of the Thunderer

Mark of the Thunderer

Symbol Peruna byl tam šesticípý kruh nebo pravidelný šestiúhelník. U západních Slovanů bylo toto znamení obvykle vytesáno na střešní trámy nebo jiná místa domu, aby je chránilo před blesky a bouřkami. Občas se také objevil na erbech, oděvech, výstřihech a kraslicích. Tento symbol je přítomen v mnoha kulturách a je obvykle označován jako  šestihranná hvězda .

V polské kultuře se toto znamení zachovalo mezi horaly ve formě podhalská nebo karpatské zásuvky ... Je zajímavé, že tam plní podobné funkce. Důležitým prvkem horské architektury je dřevěný strop, na kterém je nutné odtrhnout znak rozety, aby byl dům chráněn před nepřízní počasí. V těchto oblastech se také objevuje znamení Hromovládce v ochuzené podobě – v podobě šesticípé hvězdy vepsané do kruhu. V některých výzkumných interpretacích je toto znamení spojováno i s u nás rozšířeným solárním kultem.