Úroveň

Úroveň

Úroveň je běžným symbolem svobodného zednářství. Sekce Rady o sledování svobodného zednářství říká:

„Klenoty krabičky jsou tři pohyblivé a tři nehybné. Tři pohyblivé kameny jsou čtverec, hladina a olovnice. Mezi provozními zednáři ... úrovní je položit úrovně a zkontrolovat vodorovné linie ... Mezi svobodnými a přijatými zednáři ... rovnost úrovní." Úroveň symbolizuje rovnost. Zednáři se učí, že všichni pocházíme ze stejného místa, usilujeme o podobné cíle a sdílíme stejnou naději.

Svobodný zednář navíc uznává, že i když muži nemusí mít stejné schopnosti a dary, všichni si zaslouží stejnou úctu a stejnou příležitost. Vrchní správce chaty nosí symbol úrovně. Nástroj připomíná vrchnímu dozorci, že je důležité zacházet se všemi členy stejně.