Bod v kruhu

Bod v kruhu

Na některých vyobrazeních symbolu je vpravo písmeno B a vlevo písmeno E. Bod uvnitř kruhu ve svobodném zednářství je spojen se svatým Janem Křtitelem (B) a Janem Evangelistou (E). Tito dva jsou hlavními zednářskými světci.

Ve svobodném zednářství Bod, černý bod uprostřed kruhu, symbolizuje jednotlivého zedníka.

Popsaný kruh označuje hranici mezi povinnostmi bratra vůči Bohu a lidem. Svobodný zednář musí být uzavřen v kruhu.

Nesmí dovolit, aby ho svedly osobní touhy, vášně, zájmy nebo cokoli jiného.