» Symbolismus » Symboly štěstí » Všechno vidící oko

Všechno vidící oko

Vševidoucí oko, v Polsku známější jako oko proroka, existuje po staletí v mnoha kulturách po celém světě jako symbol Nejvyšší Bytosti, která bdí nad zlem a chrání před ním. V náboženstvích, kde je víra ve zlé oko, například mezi ortodoxními Řeky, je tento amulet ochranou před nečistými silami a je oficiálně přijat místní církví.