číslo 7

Podle mýtů a náboženství je posvátné číslo sedm symbolem celistvosti, komplementarity, symbolizuje spojení času a času. Według Tory święty rok dosáhl 7 латов a samotná Ksenga zůstala na Sinaji se 7 hlasy. Tato postava je také mnohokrát nalezena v Bibli, počínaje Knihou Genesis a Novým zákonem.