jehněčí

Jehněčí: symbol Krista jako velikonočního beránka a také symbol pro křesťany (protože Kristus je náš pastýř a Petrovi bylo řečeno, aby pásl své ovce). Beránek je také symbolem svaté Anežky (jejíž svátek připadá na 21. ledna), panny mučednice rané církve.