Sink

Sink

Skořápka začala jako indický atribut hrdinských bohů, kde granáty představovaly vítězství v bitvě. V obvyklém buddhistickém znázornění lastury se stáčí doprava a je obvykle bílá. Jako buddhistický symbol zosobňuje Buddhovo učení a nebojácnost sdílet tyto myšlenky s ostatními.