» articles » Què hauria d’haver-hi a l’estudi de tatuatges adequat?

Què hauria d’haver-hi a l’estudi de tatuatges adequat?

Els tatuatges només s’han de realitzar en un entorn raonablement net i desinfectat. Hauria de tenir l’estudi de tatuatges adequat esterilitzador aprovats per l’oficina sanitària i higiènica regional i procediments per a la desinfecció de locals i instruments d’acord amb les normes d’higiene aplicables.

Esterilitzador és un dispositiu que combina l’alta temperatura i el temps necessari per destruir tots els microorganismes i bacteris durant l’esterilització. S'hi introdueixen totes les parts de la pistola de tatuatge que entren en contacte amb sang i pintura, safates d'eines i suports de pintura. L’esterilitzador és un equip important de l’estudi professional i és revisat periòdicament pel Departament Regional d’Higiene. Els registres de proves s’han de conservar al lloc de treball.

Desinfectants i productes d'higiene es divideixen per ús en cinc categories: a les mans, la pell i les mucoses, petites zones, instruments i grans àrees... Es poden basar en emulsions de detergents, alcohol, iode, iode PVP, aldehids i clor.