El significat del tatuatge infinit

Als carrers de qualsevol ciutat es poden trobar periòdicament ...