Знак Парастак Жыцця

Сімвал зараджэння Дрэва Жыцця, а таксама трыадзінства ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Гэты знак гарманізуе адносіны, спрыяе творчаму росту і самаўдасканаленню, нараджэнню ўсяго новага.