Ümumiyyətlə slavyanlar haqqında

Biz kimə slavyan deyə bilərik? Xülasə slavyanlar, ilə slavyan dillərindən istifadə edən bir qrup Hind-Avropa xalqının adını çəkə bilərik ümumi mənşələr, oxşar adətlər, rituallar və ya inanclar ... Hazırda slavyanlar dedikdə biz əsasən Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri nəzərdə tutulur, məsələn: Polşa, Çexiya, Slovakiya, Sloveniya, Rusiya, Ukrayna və Belarus.

Slavların dini

Slavların dini gündəlik həyatında böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. O, bütün nəsilləri, deməli, əcdadlarımızı formalaşdırıb. Təəssüf ki, inanclara istinadlar çox deyil qədim slavyanlar ... Niyə? Qədim slavyanların və xristianların mədəniyyətlərinin toqquşması nəticəsində. Xristianlar tədricən ilkin inancları sıxışdırıb yeniləri ilə əvəz etdilər. Əlbəttə ki, bu, tez baş vermədi və əslində, bir çox insanlar bu iki dini birləşdirməyə başladılar - bir çox təlimlər, bayramlar və slavyanların simvolları.xristian təlimi ilə bağlı idi. Təəssüf ki, köhnə adətlərin bir çoxu (əksəriyyəti) bizim dövrümüzə qədər gəlib çatmamışdır - bizdə yalnız bəzi dini adətlərə, tanrıların adlarına, mövhumatlara və ya başqa şeylərlə yanaşı, bugünkü ərazilərdə yaşayan insanların istifadə etdiyi simvollara (işarələrə) istinadlar var. Polşa. ...

Slavyan simvolları və onların mənası

Simvolların əsas mənbəyi, əksər qədim hallarda olduğu kimi, din idi. Təəssüf ki, yuxarıda göstərilən səbəblərə görə, qədim slavyanların istifadə etdiyi simvollara yalnız qeyri-müəyyən istinadlarla qaldıq, lakin biz hələ də konkret simvollar - onların mənası və daha az vaxt - tarixi ilə bağlı bəzi şübhələr qaldıra bilərik. Tez-tez Slavyan simvolları müəyyən tanrılara ibadətlə (Uels əlaməti) və ya şər qüvvələrin qovulması ilə (Perun simvolu - İldırımın idarə edilməsi) və ya cinlərin qovulması ilə əlaqələndirilir. Bir çox əlamətlər də gündəlik və mənəvi həyatda vacib şeyləri simvollaşdırdı (Swazhytsa - Günəş, Sonsuzluq).

Baxırsan: Slavyan simvolları

Lada ulduzu

Lada Ulduzu müdrikliyin simvoludur (və mənbəyidir).

Mənbə

Mənşəyi ilə sıx bağlıdır...

İngiltərə ulduzu

İngiltərə Ulduzu inkişaf etdirə bilər...

Svitovita

Svitovit şəklində amulet həmişə...

İşıq

Bu xarakter ola bilər...

Svarge

Atalarımız Svarga verdi ...

Xalis

Yaxaya bəzən də deyilir...

Çubuq simvolu

Ailənin simvolu ...

Rubejnik

Daxili aspektdə Rubejnik ...

Rodovik

Rodovik universaldır...
×