Astroloji simvollar müxtəlif astroloji sistemlərdə cəlb olunan obyektləri ifadə etmək üçün istifadə olunan şəkillərdir. Planet qlifləri adətən (lakin həmişə deyil) dörd ümumi elementə bölünür: ruh üçün dairə, ağıl üçün aypara, praktik/fiziki maddə üçün xaç və hərəkət və ya istiqamət üçün ox.

Astroloji simvolların bu səhifəsində siz göy cisimlərini təmsil edən simvolları tapa bilərsiniz. Siz həmçinin Bürc əlamətləri üçün simvollar tapa bilərsiniz. Bu bölmədə Aspektlərin astroloji simvollarını da daxil etdik. Burada aspektlər haqqında daha çox məlumat var.

Astrologiyada aspekt planetlərin ulduz falı ilə, eləcə də yüksəliş, orta səma, nəsil və nadir ilə yaratdıqları bucaqdır. Aspektlər, Yerdən göründüyü kimi, iki nöqtə arasındakı səma uzunluğunun dərəcə və dəqiqələrində ekliptika boyunca bucaq məsafəsi ilə ölçülür. Onlar ulduz falı ilə əlaqəli enerjilərin daha da vurğulandığı mərkəz nöqtələrini göstərir. Astroloji aspektlərin minillik astroloji ənənələrə uyğun olaraq Yerdəki işlərə təsir etdiyi deyilir.

Nəzərdən keçirdiyiniz: Astroloji simvollar

Tərəzi, bürc

Astroloji bürcün simvolu Tərəzi Bu simvol ...

Merkuri

Simvol qanadlı...

Zöhrə

 Simvol Portativ...

Quru

 Dairə yerdir və...

Mars

 Bu simvol qalxanları təmsil edir...

Yupiter

 Bu simvolun bir neçə fərqli...

Uranus

Bu simvol yer kürəsini təmsil edir...

Neptün

Bu simvol tridenti təmsil edir...
×