» Məqalələr » Tatu fikirləri » Geyik, maral və geyik döyməsi: şəkil və məna

Geyik, maral və geyik döyməsi: şəkil və məna

Geyik, geyik və geyik: zərif canlılara qədim zamanlardan, xüsusən İskandinav ölkələrində hörmət bəslənilir. Bəzi nümunələri göstərməklə yanaşı maral, maral və geyik döyməsiBu möhtəşəm heyvanı təsvir edən döymələrin mənasını araşdırmaq da məqsədəuyğundur.

Geyiklə qarşılaşan hər kəs, bu heyvanların hərəkətlərində özünü göstərən lütf və nəcibliyin nə qədər açıq olduğunu bilir. Hətta antik dövr insanları da bu xüsusiyyətlərdən qaçmadılar, buna görə də əsrlər boyu fərqli mədəniyyətlər, vərdişlərini, meyllərini və xüsusiyyətlərini müşahidə etmək üçün geyiklərə və geyiklərə diqqət yetirdilər. Misal üçün, maralları sənətlə əlaqələndirən Keltlər, tam olaraq lütflərinə görə. Onlar da maralların olduğuna inanırdılar peri krallığının bir hissəsivə bir maral hər dəfə meşədən keçəndə sehrli canlıların izi izi izləyirdi.

Keltlər və Yerli Amerikalılar ən yaxşı yeməli otlar tapmaq üçün maralların gücünü gördülər.

Un maral döyməsi bu səbəbdən, Keltlərin danışdığı sehrli dünyanı, təbiət və hikmət haqqında dərin bilikləri xatırlamaq istəyi ola bilər.

Çində maral və şimal maralı uğurlar və xoşbəxtlik simvolu... Eyni Çin "maral" sözü də "bolluq" deməkdir.

Maral və geyik bir az fərqli mənalara malik olsa da, hər ikisi simvollaşdırır:

Tempi

Grazia

dirçəliş

Amore

Xeyirxahlıq və xeyirxahlıq

ailə

zəka

itaətkarlıq

Maneviyat

Lungimiranza

Bir maral, geyik və ya geyik döyməsi haqqında düşünürsənsə, bu sevimli heyvanların əldə etdikləri gözəl mənaları kəşf edərək təəccüblənəcəksən. Əlavə olaraq maral döyməsiHətta Bambi döymələri də çox müsbət xüsusiyyətləri çatdırmaq üçün çox sevimli və orijinal bir yol ola bilər. Bambinin atasının (çox əzəmətli bir maral) Meşənin Böyük Dükü olduğunu düşünün. mükəmməl müdafiəçi orada yaşayan bütün canlılardan.