Təsvir tapılmadı.
Tatuar yay qız əl

Yay döymələrinin mənası

Bir yay lentdən və kordondan hazırlanmış bir bəzəkdir - zəruri ...
Trapez üzərində anarxiya döyməsi

Tatu anarxiyası

Yunan dilindən tərcümədə "Anarxiya" sözü ...
×